Rozdílný přístup k letectví

Jeden z hlavních rozdílů mezi těmito výrobci letadel byl historicky vnímán především v jejich přístupu k samotnému řízení a kontrole letounu. Boeing v této pozici upřednostňuje pilota, Airbus naopak spoléhá řízení letadla počítačem. V souvislosti s tímto odlišným přístupem se v posledních měsících rozpoutala vážná diskuze.

Kromě bezpečnostních systémů letounu samotného hraje důležitou roli i důkladné proškolení posádek příslušné letecké společnosti, která stroje odebírá a provozuje. Pokud některý nebo oba z těchto dvou předpokladů bezpečného létání selžou, může i v případě jen drobné technické závady nastat tragédie.

Nehody Boeingu 737-8 MAX

Během období šesti měsíců došlo ke dvěma fatálním haváriím nejnovějších strojů Boeing 737-8 MAX. Obě katastrofy se staly krátce po vzletu a v obou případech piloti v posledních okamžicích letu mimo jiné hlásili nesmyslně ukazující rychloměr. První havárie se odehrála loni v Indonésii, druhá letos v březnu v Etiopii. Tato verze letadla byla uvedena do provozu teprve před dvěma lety. V důsledku těchto událostí došlo k pozastavení užívání modelu Boeing 737-8 MAX v celosvětovém rozsahu.

Země, které zakázaly létat Boeingům 737 Max

Zdroj: Quartz (qz.com)

Pravděpodobnou příčinou katastrof byl vadný senzor úhlu náběhu, který následně způsobil vadnou funkci podélného vyvážení. Na tuto kombinovanou závadu posádka reagovala nesprávně z důvodu údajné nedostatečné proškolenosti pilotů.

Zpřísnění kontrol

Jednou z možností, jak podobným situacím předcházet, budou přísnější kontroly. Americký federální úřad pro letectví FAA přezkoumává upgradovaný software a celkovou situaci kolem modelu Boeing 737 MAX. Zatím není žádný konsenzus ohledně časové osy pro postupný návrat modelu do provozu. Různé úřady provádějí svou vlastní analýzu. Mezi úřady pro leteckou dopravu existuje společný přístup, ale harmonogramy nejsou synchronizovány.

Situaci bohužel neusnadňují informace o tom, že přes 300 letadel Boeing 737 MAX a staršího modelu 737 má zřejmě na křídlech instalovány nesprávně vyrobené díly. FAA oznámil, že bude vyžadovat jejich urychlenou výměnu, která by měla výt provedena v řádu týdnů. Konkrétně jde o komponenty křídel, které vyrobil subdodavatel Boeingu a které jsou instalovány v letadlech 737 MAX a letadlech 737 Next Generation.

Neměnný postoj cestujících

Nedávné havárie letů Boeing 737 Max v Indonésii a Etiopii podle všeho příliš neovlivnily americké cestovní zvyky. Podle průzkumu agentury Reuters cestující při plánování nových letů většinou věnují pozornost ceně letenek, nikoliv modelu letadel. V důsledku havárií jen 3% respondentů uvedlo, že výrobce letadel nebo číslo modelu je pro ně důležité při nákupu letenek. Naproti tomu 57% respondentů označilo cenu letenek jako nejdůležitější. Polovina dospělých cestujících v USA říká, že jsou obeznámeni s haváriemi letadel v Indonésii a Etiopii. Pouze 43% mohlo identifikovat Boeing 737 MAX jako dotyčné letadlo. Southwest, americká letecká společnost s nejhlubším spojením s Boeingem, zůstává nejoblíbenějším dopravcem mezi Američany. Američtí cestující jednoznačně považují ceny letenek za nejdůležitější faktor při volbě letu. Podle průzkumu agentury Reuters dvě smrtelné havárie letadel Boeing Co 737 MAX měly tedy velmi malý dopad na spotřebitelský sentiment.

zdroj: Reuters, CYRRUS

Budoucnost firmy

Je patrné, že tyto události v posledních měsících ovlivnily vývoj kurzu akcie The Boeing Company (BA). Akcie se po poklesech dostala na velmi nízkou cenovou hladinu. Z investičního pohledu je akcie na současné ceně podhodnocená. Dlouhodobý potenciál tohoto akciového titulu však zřejmě nebude nadále zásadně negativně ovlivněn. Důvodem k tomu je především široká produktová škála značky Boeing včetně zbrojního segmentu. Vzhledem k očekávanému růstu výdajů na obranu v USA a skutečnosti, že již nyní se objevují zmínky o značné potřebě zvýšit počty vojenských letadel a změnit tak strategii, která se poslední roky zaměřovala především na kvalitu spíše než na kvantitu, lze očekávat značný nárůst zakázek pro Boeing.

Při současné neustále se zvyšující poptávce a neuvěřitelně rychlé obrátce letů je třeba dodržovat nejen odpočinek posádek a jejich důkladné a neustálé školení. Výrobce musí ještě lépe komunikovat s dopravci o provedených úpravách a možných z toho plynoucích nestandardních situací. Z dlouhodobého pohledu je třeba věřit, že jak výrobci letadel, tak kontrolní orgány a letecké společnosti vynaloží více úsilí pro zajištění co největšího možného bezpečí pro cestující využívající leteckou přepravu. Díky tomu létání nadále zůstane nejbezpečnější způsob dopravy.

 

Zobrazit celý disclaimer

Informace pro investory

Aktuální situace Boeingu

Petr Pelc
Portfolio manažer CYRRUS
petr.pelc@cyrrus.cz
Petr Pelc

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.