Trh domů USA vykazuje trvalý a stabilní vzestup. Důvodem tohoto vývoje je především dlouhodobě solidní růst ekonomiky. Ten vytváří pracovní místa a zvyšuje důvěru domácností v ekonomickou prosperitu na z historického pohledu vysoké úrovně. Dalším pilířem svižného růstu prodejů nových i starších domů, zahájení a povolení nové výstavby a dalších ukazatelů trhu domů jsou velmi nízké úrokové sazby. Ty zůstávají pod svým dlouhodobým normálem i přes zvyšování úroků centrální bankou. Lidé tak ve zvýšené míře realizují dlouhodobé investice do bydlení. Silnější poptávka po nemovitostech má příznivý multiplikační efekt i na jiné aspekty ekonomické aktivity (služby, vybavení domácností a tak podobně).

Vývoj prodeje nových rezidenčních domů (sezónně očištěno, anualizovaně)

Zdroj: U.S. Census Bureau

Jednou z firem, která reprezentuje investice do odvětví vybavení domácností (nástroje, stavební produkty, služby apod.) je Home Depot (HD US). Firma založená v roce 1978 je členem prestižního blue – chip indexu Dow Jones Industrial Average. Firma zaujímá ve svém sektoru dominantní postavení s výhodou silnější schopnosti nastavovat ceny zboží a tím i solidních ziskových marží. Její nejsilnější a velikostí srovnatelný konkurent Lowe´s zaostává růstem aktivity a tím i cen akcií. Díky sektorovému a makroekonomickému vývoji a dominantní orientaci na robustní domácí trh (a tím i malé zranitelnosti vůči výkyvům měnových kursů a růstu zahraničních ekonomik) firma vykazuje nadprůměrný růst celoročních tržeb (5 – 10 %). Podobný vývoj lze předpokládat i v příštích letech. V návaznosti pak adekvátně posilují i úrovně likvidních aktiv společnosti. Firma navíc investorům vyplácí pravidelně podíl na dosaženém zisku, v příštím roce by dividendový výnos měl činit 2,2 %.

Strukturální výzvy Home Depot řeší dalším posunem těžiště k online prodejům, tedy k velmi rychle rostoucí formě prodeje. V roce 2016 tento segment vykázal růst tržeb o 40 %. Firma je spolehlivá i co se týče překonávání očekávání trhu ve výsledkových sezónách včetně výhledů.

Vývoj ceny akcie Home Depot za posledních 10 let

Zdroj: Bloomberg, Cyrrus, a.s.

Živelná katastrofa na jihu USA v nynější velmi intenzivní hurikánové sezóně na přelomu srpna a září rovněž přispívá k růstu ceny akcie, kdy se zvyšuje očekávání tržeb kvůli nutným rekonstrukcím a nápravě vzniklých škod. Američané navíc neváhají v důsledku růstu cen nemovitostí do svých obydlí ve zvýšené míře investovat, z čehož by měl Home Depot těžit i nadále.

Rizikem pro titul by mohlo být rychlejší zvyšování úrokových sazeb, to však z nynější perspektivy není pravděpodobné. Pro Růstovou investiční strategii je zajímavý hlavně solidní růstový potenciál akcie, bonusem pro investory je pak relativně nižší riziko.

Josef KvardaPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.