Rozvíjející se trhy ještě neřekly poslední slovo

Rozvíjející se trhy ještě neřekly poslední slovo

Výkonností akciových indexů překonaly emerging markets své rozvinuté protějšky. MSCI EM od začátku roku do půlky srpna přidal přes 20 %, zatímco americký index S&P 500 posílil o „pouhých“ 10 %. Věříme, že tato "nadvýkonnost" může pokračovat i v následujících měsících.

Číst dále

Čína je nejúspěšnější ekonomikou BRICS

Ekonomikám rozvíjejících se trhů obecně (EM) i velkým rozvíjejícím se ekonomikám (BRICS) se daří, například HDP Číny expandovalo v posledních dvou kvartálech tempem 6,9 % a překonalo tak odhady analytiků. Státy jako Rusko či Brazílie sice vykázaly nízký růst HDP, stále se však jedná o nejrychlejší tempo v posledních letech.

Index rozvíjejících se trhů MSCI emerging markets ve srovnání se STOXX Europe 600 a S&P 500 

Index rozvíjejících se trhů MXEF

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s.

V čem tkví úspěch emerging markets?

Většině zemí se daří úspěšně bojovat s často skloňovaným odlivem kapitálu. Kapitálové kontroly Čínské centrální banky přinesly kýžený výsledek, když se podařilo stabilizovat úroveň devizových rezerv. Ty od začátku roku 2017 dokonce o $70 mld. vzrostly. Odliv kapitálu pomáhá brzdit i nižší než předpokládané utahování měnové politiky ve Spojených státech (vyšší sazby v Americe by do US přilákaly více kapitálu).

Firmy na EM rovněž profitují ze slabšího dolaru – ten se promítá do nižších nákladů na financování (velké množství firem na EM si půjčuje peníze v USD) a vede k vyšším korporátním ziskům. Pomalejší rozjezd Trumpovy administrativy představuje pro EM rovněž pozitivní faktor – americký prezident neprosadil avizovaná protekcionistická opatření v zahraničním obchodě.

Vývoj devizových rezerv Číny

Vývoj měsíčních devizových rezerv Číny

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s.

Proč jsou EM pro investory zajímavé?

Z valuačního hlediska nabízí EM firmy diskont oproti rozvinutým protějškům. MSCI EM se obchoduje s P/E nad 13, Stoxx Europe 600 za 15,3 a S&P 500 za necelý 19násobek očekávaných zisků. Diskont do určité míry reflektuje přítomné politické riziko, viz krize v Brazílii v dubnu letošního roku. Nicméně mezi globálními investory se rodí optimismus. Očekává se, že do ETF na EM přiteče v roce 2017 více než $50 mld. To představuje výrazný nárůst oproti roku 2016, kdy do fondů přiteklo pouze $5 mld. (i tak se jednalo o první inflow po dlouholetých outflow).

Kromě zahraničních investorů začíná nabývat na významu i rodící se zájem investorů domácích, například v Indii stouply nákupy ETF ze strany rezidentů o 50 %. V dalších letech mohou rostoucí úspory tamních domácností představovat významný zdroj poptávky, která povede k dalšímu zvýšení cen aktiv.

Srovnání P/E u vybraných akciových indexů

P/E důležitých akciových indexů

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a. s.

Kde na rozvíjejícíh se trzích investovat?

Investici do regionu EM doporučujeme realizovat prostřednictvím fondů ETF. Preferujeme nákup indexů, čímž dosáhne investor vyšší diverzifikace a vyhne se tak unikátnímu riziku jednotlivých společností. Kromě souhrnného indexu (EEM US, iShares MSCI Emerging Markets ETF) se doporučujeme zaměřit zejména na Asii (EEMA US, iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF), případně konkrétní země – Indii (INDA US, iShares MSCI India ETF) nebo Čínu (MCHI US, iShares MSCI China ETF. Radíme se spíše vyhnout Jižní Americe, protože v tomto regionu vidíme vyšší politické riziko (Brazílie, Venezuela). Současné zvýšení geopolitických tenzí v souvislosti se Severní Koreou nevnímáme jako riziko trvalého rázu. Jelikož není v zájmu žádné strany situaci dále vyhrocovat, očekáváme brzkou deeskalaci následovanou růstem cen EM indexů.

Jako největší přednost emerging markets vnímám atraktivní valuace zdejších akcií, robustní ekonomický růst a příliv kapitálu ze strany zahraničních investorů. Proto se domnívám, že i přes dosavadní vysoké zhodnocení v roce 2017 disponují akcie emerging markets stále značným výnosovým potenciálem.

Tomáš PfeilerPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.