K vegetariánství a veganství se přiklání stále větší procento populace a důvodů ke změně stravovacích návyků může být několik od zdravotních důvodů až po starost o životní prostředí. Za poslední tři roky vzrostl v USA počet lidí, kteří se označují za vegany o 600 % - v současné době je v americké populaci asi 6 % vegetariánů a veganů. S rostoucím povědomím o možnostech alternativního stravování nebo o dopadech takového způsobu stravování se dá očekávat, že počet osob označující se za vegany nebo vegetariány i nadále poroste. Rok 2019 by tak měl být rokem, kdy se veganská strava stane součástí mainstreamu.

Podpora i u čínské vlády

Kromě osob, které ze svého jídelníčku úplně vynechají živočišné produkty, roste i počet osob, kteří se snaží spotřebu masných produktů snížit. Doporučení na takovouto změnu stravování také často pochází i z vládních či nadvládních institucí – za udržitelný způsob stravování označují vegetariánství či veganství např. OSN, americké zdravotní organizace nebo i samotná čínská vláda. Čínská vláda chce podpořit až 1,3 mld. obyvatel, aby snížili spotřebu masa o 50 %.

Vědecká data o rozdílech v náročnosti produkce rostlinných a živočišných produktů (en) naleznete například na stránkách Proceedings of the National Academy of Sciences, což je jeden z nejcitovanějších vědeckých časopisů. 

Co budeme jíst? Vege je in i u zavedených řetězců

Trend stravy založený na rostlinných produktech jde ruku v ruce také s rostoucí dostupností rostlinných náhražek klasických potravin. Na stále se zvětšující skupinu obyvatel vyhledávající bezmasou stravu musely zareagovat i zavedené potravinářské společnosti, restaurační řetězce, a tento trend podpořily i firmy zabývající se čistě výrobou rostlinných náhražek masných a mléčných výrobků. Společnost soustředící se na masnou produkci Tyson Foods letos v létě představila novou řadu veganských produktů a také „hybridních“ burgerů, které kombinují rostlinný protein s hovězím masem. Svou nabídku o veganské produkty rozšířil také Burger King, který představil novinku Impossible Burger. Pozadu nezůstává ani konkurent KFC, který v srpnu v restauraci v Atlantě začal testovat bezmasé nuggety. Čerstvý vítr nejen na trh s potravinami ale také na burzovní parket přinesla firma Beyond Meat, jenž se specializuje pouze na výrobu rostlinných náhražek masa a je jedničkou v tomto oboru. Od svého vstupu na trh v květnu letošního roku zhodnotila o více než 400 % a očekává se další růst vzhledem ke slibnému výhledu a pokračujícímu růstu prodejů.

Trh s náhražkami masa roste o 14 % ročně

Podle odhadů dosáhne v roce 2019 trh s rostlinnými náhražkami masa hodnoty 18,5 mld. USD a měl by v horizontu příštích 5 let růst průměrným ročním tempem 14 % až na hodnotu 40,6 mld. USD v roce 2025.

velikost trhu s rostlinnými náhražkami masa

zdroj: marketsandmarkets.com
 

Co to znamená pro investory?

Trend vegetariánství a veganství je v současnosti nejvýraznějším trendem v potravinářském sektoru, který v letošním roce zažívá obrovský boom, který by měl pokračovat také v příštích letech s měnícími se stravovacími návyky obyvatelstva a také s rostoucími povědomím o dopadech tohoto typu stravování. Bez ohledu na určitou kontroverznost tohoto tématu, jenž proměňuje zaryté stereotypy stravování, je zřejmé, že jde o celosvětový trend, který mění podobu potravinářského sektoru. S ohledem na snahu tradičních potravinářských značek a řetězců vstoupit na tento poměrně mladý trh, je evidentní, že jde také o byznys s velkou perspektivou. Investor tak může profitovat na vysokoprocentním růstu trhu s rostlinnými náhražkami masa a mléčných výrobků na pozadí stabilního a defenzivního sektoru potravinářství.

Nastupující trend

Vegetariánství a veganství jako investiční příležitost?

Anna Píchová
Hlavní analytik CYRRUS
Anna Píchová

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.