Rozsáhlé reformy bankovního sektoru zabraly

Mezi klasické představitele cyklických odvětví patří banky. Bankovní sektor USA (včetně hlavních bankovních ústavů země – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup apod.) prošel od světové finanční krize 2008–2009 rozsáhlými reformami zaměřenými na posílení stability a omezení rizika. Poslední významnější ostrou zkoušku, kterou byla slabost ropného sektoru, banky celkově zvládly bez větších problémů.  Absorpci rizik umožnil právě solidní růst ekonomiky spojený s růstem úvěrů, úrokových sazeb a tím i ziskových marží. To při nízké nezaměstnanosti, úrovni úrokových sazeb a vysoké kupní síle amerických domácností vytváří tlak na pokles delikvence úvěrů.

Vývoj ceny akcie Bank of America

Vývoj akcie Bank of America

Zdroj: Bloomberg

Prostor pro růst ekonomiky, trhu i bank

Ekonomika již nepotřebuje tak velkou monetární pomoc, a proto americká centrální banka může pokračovat ve snižování míry měnové expanze. Úrokovou sazbu se snaží přiblížit tzv. neutrální úrovni (výše úrokové sazby, která není ani expanzivní ani restriktivní a která udržuje ekonomiku v rovnováze). Trh zatím počítá v USA s pouze mírným zvyšováním úrokových sazeb, což má zajistit trvaleji udržitelný ekonomický růst s cílovanými makroekonomickými agregáty (stabilní mírná inflace, plná zaměstnanost). Růst by tak měla výkonnost ekonomiky, akciového trhu, a tím i bank při nízkém riziku. Vzhledem k tomu, že Fed bude velmi citlivý ve své méně expanzivní měnové politice vůči dynamice růstu ekonomiky USA, mělo by mít zvyšování úrokových sazeb v USA na banky a jejich akcie pokračující pozitivní vliv s nižším rizikem. Historická data jasně ukazují pozitivní korelaci výnosů vládních dluhopisů a akcií bank.

Vývoj ceny akcie Citigroup

Vývoj akcií Citigroup

Zdroj: Bloomberg

Další dobrou zprávou pro americké banky byly rovněž nedávné zátěžové zkoušky. Ty dopadly úspěšně pro velké banky, které pak mohly ohlásit navýšení dividend a zpětných odkupů akcií. Valuační ukazatele navíc signalizují, že banky v porovnání s akciovými tituly jiných sektorů jsou pro investory stále zajímavé. Optimismus finančním titulům přidává i technická analýza, která indikuje pokračování, v případě některých bankovních titulů dokonce teprve úvodní fázi růstového trendu.

Tento očekáváný vývoj naznačuje pokračování růstu hodnoty akcií zámořských bank. Mezi atraktivní nákupní cíle investorů patří největší banky ve Spojených státech, jako Bank of America (BAC US) či Citigroup (C US).

„Důvodem pozornosti a zájmu trhu o banky USA je jejich blízký vztah k vývoji ekonomiky, která stabilně a solidně roste. Navíc je celý bankovní segment ve srovnání s jinými sektory cenově velmi zajímavý. Proto bankovní sektor pro investory stále představuje růstový cíl v kratším i dlouhodobém horizontu. Proto toto odvětví tvoří důležitou součást Růstové strategie.“

Josef KvardaPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.