PÁTÁ GENERACE BEZDRÁTOVÝCH SYSTÉMŮ

PÁTÁ GENERACE BEZDRÁTOVÝCH SYSTÉMŮ

5G je nejnovější telekomunikační standard moderní mobilní sítě, který má být výrazným posunem oproti stávající 4G technologii. Předně jde o zhruba desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti a výrazné snížení doby odezvy oproti současnému standardu 4G. Pro většinu současných uživatelů chytrých telefonů to znamená hlavně rychlejší internet v mobilních telefonech. To ale není to jediné, co můžeme od 5G očekávat. Široké spektrum využití předpokládáme v průmyslu a robotice, v oblasti internetu věcí, v zařízeních virtuální a rozšířené reality, ale i v možnosti holografických telefonátů a projekcí.

Číst dále

Technologický pokrok má i stinnou stránku

Mobilní síť 2G 3G 4G 5G
Rok nasazení ve větším měřítku 1991 1998 2008 2020
Nové služby volání, SMS internet streamované video video ve 4K, 3D video, IoT
Přenosová rychlost 0,1 MB/s 0,1–0,8 MB/s 15 MB/s 1–10 GB/s


Tento nezadržitelný technologický pokrok však sebou přináší i negativní aspekt. Na druhé straně této „zlaté 5G mince“ totiž nalezneme stále více diskutovaný aspekt dopadu této technologie na lidské zdraví a kvalitu života lidí. Nejedná se jen o samotný sociální dopad, kdy uživatelé těchto supermoderních technologií stále více nahrazují činnost svého vlastního mozku činností chytrého telefonu a přirozenou komunikaci s okolním světem nahrazují datovými toky. Tím hlavním problémem je dopad samotné technologie na fyzické zdraví člověka. Hlavním tématem diskuzí je riziko výrazného nárůstu elektromagnetického záření, a to v nových, dosavadními technologiemi nepoužívaných frekvencích. Tyto frekvence jsou velmi často přirovnávány k funkci mikrovlnné trouby, jejíž záření pro člověka prospěšné prokazatelně není. Kritizován je dopad na živé organismy, zvlášť na genetickou informaci, který nelze vyloučit kvůli krátké době existence mobilních sítí, plošně vyzařujících toto záření.

Očekává se výrazný nárůst spotřeby mobilních dat

očekávaný nárůst spotřeby dat po zavedení 5G sítí

Huawei proti zbytku světa

Jedním z hlavních hráčů na poli 5G je čínská společnost Huawei, která má v současné době nejvíce 5G patentů. Huawei je největším výrobcem telekomunikačních zařízení na světě, a zároveň třetím největším výrobcem chytrých telefonů na světě. Firma se však aktuálně potýká s problémy omezení spolupráce s americkými firmami z důvodu podezření ze špionáže a úniku dat. Americký prezident Donald Trump přímo obvinil firmu z Huawei z ohrožení americké národní bezpečnosti. Firma nemůže bez zvláštního povolení amerických úřadů nakupovat k výrobě nových produktů americké komponenty.

Huawei ale zřejmě z tohoto odvětví nevystoupí a mohla by vrátit USA úder přes patenty spojené s 5G sítěmi. Firma požádala americký Verizon o navýšení plnění z celkem 230 využívaných patentů na celou 1 mld. USD. Podobný požadavek by mohla firma vznést i vůči dalším firmám. Huawei má v souvislosti s telekomunikacemi registrováno velké množství globálních patentů od přenosu dat až po jejich skladování. Pro sítě 5G Huawei aktuálně drží přes jeden a půl tisíce patentů a je výrazně napřed oproti dalším konkurentům v podobě Nokie, Samsungu a LG Electronics.

Evropská konkurence roste, ale nejvíce patentů má Čína

Komplikovaná situace kolem této čínské firmy ale napomáhá konkurenční firmě Nokia. Ta byla v minulosti spojována výhradně s mobilními telefony. Poté, co ale ztratila krok s jejich rychlým vývojem, přesunula hlavní pole své působnosti do komplexních telekomunikačních technologii. Firma Nokia nedávno oznámila, že předčila v získaných objednávkách na 5G sítě čínského konkurenta Huawei. Důvodem byl výrazný nárůst objednávek v posledních měsících. Nokia dosud získala celkem 42 objednávek 5G sítí, 12 z toho přitom od března. Čínský gigant podle odhadů prozatím získal objednávek 40 a švédská společnost Ericsson 19.

Počet patentů na 5G sítě dle firem

Počet patentů na 5G sítě dle firem

K čemu vlastně lze využít 5G sítě?

Nejsou to ale jen společnosti z telekomunikačního odvětví, které se připravují na razantní nástup 5G technologií do našeho běžného života. Německá automobilka Volkswagen se chystá vybudovat 5G síť z důvodu propojení svých technologických celků a složitých strojních zařízení. Automobilka se chystá postavit vlastní 5G sítě ve svých německých výrobních závodech, aby propojil stroje a zvýšila tím celkovou produktivitu. Aktuálně probíhají jednání mezi automobilkou a jednotlivými poskytovateli zařízení. Zahájení provozu 5G sítě ve Volkswagenu je plánováno na příští rok.

Bez ohledu na možné negativní sociální a zdravotní aspekty a případná rizika diskutovaná v souvislosti s novou technologií 5G systémů je zřejmé, že současný trend rychlého vývoje v této oblasti je nezadržitelný. Jde o obrovský byznys, na kterém bude jistě řada firem významně finančně profitovat. Nákupem akcií těchto firem se může investor na tomto silném růstovém trendu podílet.

Nástup 5G sítí

Petr Pelc

Petr Pelc
Portfolio manažer
petr.pelc@cyrrus.cz
Petr Pelc

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.