Představujeme: Ladder Certifikát

Představujeme: Ladder Certifikát

Každý, kdo investuje či někdy investoval své peníze, měl nejspíše tu samou motivaci - chtěl vydělat co nejvíce za co nejkratší dobu při podstupování co nejmenšího rizika. Tento záměr je však v realitě jen velmi obtížně naplnitelný, a to právě kvůli tomu, že s takovýmto přáním vstupuje na trh snad každý z jeho účastníků.

Více informací

Co s tím lze dělat?

Existují však investiční produkty, které se snaží ziskuchtivému a přitom rizikově averznímu investorovi vyjít vstříc. Příkladem těchto produktů jsou garantované certifikáty, mezi nimiž vyniká v Česku ne příliš známý certifikát anglicky označovaný jako Ladder, čili žebřík. Jak takovýto produkt funguje a co může svému investorovi nabídnout?

Jak funguje ladder certifikát?

Jak už z názvu zmíněného certifikátu vyplývá, jedná se o certifikát, jenž nemá fixní výplatní profil. O tom, jak vysokého výnosu investor při splatnosti dosáhne, rozhoduje výkonnost koše podkladových aktiv.  Existují zde tedy různé úrovně, či různé příčky, na které investor v pomyslném žebříku vystoupá. Nejčastěji se setkáváme se třemi či čtyřmi příčkami, jenž jsou spojeny s výnosem od jednotek až do desítek procent ke splatnosti, a to při plné či částečné ochraně investovaného kapitálu.

Nejlépe se dá tento dozajista atraktivní produkt představit na konkrétním příkladu. Košem podkladových aktiv, dle jejich výkonnosti bude určena výše výnosu, mohou být akcie velkých společností, jako jsou třeba Nestlé, Novartis, Roche a Zurich Insurance. Ve splatnosti, v tomto případě po dvou letech, se porovnávají původní úrovně cen těchto akcií s jejich závěry. Možné scénáře výsledného výplatního profilu shrnuje následující tabulka.

  Výkonnost nejslabší podkladové akcie Výkonnost ladder certifikátu
Scénář 1 méně než -5 % -10 %
Scénář 2 od -5 % do 0 % 5 %
Scénář 3 od 0 % do 5 % 20 %
Scénář 4 více než 5 % 40%

Zdroj: CYRRUS, a. s.

Jaký výnos můžete očekávat?

V této konkrétní variantě tedy existuje poměrně vysoká pravděpodobnost dosažení zajímavého výnosu při částečné ochraně investovaného kapitálu, který i v případě realizace negativního scénáře neklesne o více než 10 %. Pro milovníky grafů pak přikládáme i podobu výplatního profilu při splatnosti v podobě přehledného obrázku.

jak funguje ladder certifikát

Zdroj: CYRRUS, a. s.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.