Nestlé - Najde cestu na americký trh?

Nestlé - Najde cestu na americký trh?

Nestlé je největším světovým výrobcem potravin a nápojů. Kromě toho působí i v oblasti péče o zdraví. Mezi značky společnosti patří například KitKat, Nesquick, L´Oreal či Nescafé. Ve své strategii firma razí filozofii zlepšování kvality lidského života a přispívá ke zdravější budoucnosti tím, že nabízí prospěšné produkty a služby pro všechna období lidského života.

Číst dále

Historie společnosti Nestlé

Firma byla založena v roce 1866 a byla pojmenována podle švýcarského chemika Henriho Nestlé, který v té době velmi vyváženou kombinací mléka, pšeničné mouky a cukru, vytvořil výživu pro kojence, kteří nemohli být krmeni mateřským mlékem. Jeho hlavním cílem bylo pomoci při řešení problému kojenecké úmrtnosti v důsledku nedostatečné, nebo nesprávné výživy. Tato výživa pro kojence se jmenovala Farine Lacte Henry Nestlé a po několika letech se aktivně prodávala ve většině evropských zemí.

Henri Nestlé se rozhodl použít jako ochrannou známku rodinný erb – hnízdo ptáků. V průběhu historie firmy prošlo logo několika úpravami, z nichž za zmínku stojí jedna z posledních, kde ptačí matka již nenese v zobáku červíka a počet ptačích mláďat se snížil ze tří na dvě. Důvodem změn byla snaha lépe vyjádřit předmět podnikání společnosti, které se rozšířilo i za hranice výživy, a také reakce na změny ve velikost průměrné moderní rodiny.

Po úspěchu s výživou pro kojence firma následně spouští závod na výrobu kondenzovaného mléka. Evropská průmyslová města jsou tak zásobována výrobky značky Milkmaid, coby bezpečnou a dlouhodobě skladovatelnou alternativou čerstvého mléka.

Poté Nestlé začíná prodávat čokoládu, když přebírá export firmy Peter & Kohler. Henri Nestlé sehrál klíčovou roli ve vývoji mléčné čokolády. Od roku 1875 zásoboval svého souseda z Vevey, Daniela Petera, kondenzovaným mlékem, které Peter v roce 1880 použil k vývoji první mléčné čokolády.

Od potravinářství ke zdravotním doplňkům

Současný provoz společnosti je rozdělen do sedmi divizí, přičemž největší částí se na jejích výnosech podílí prodej nápojů, konkrétně jde o 22 %. Následuje prodej umělé výživy a zdravotních doplňků, který generuje 17 % celkových výnosů. Dále následují divize mléčných produktů, hotových jídel či produktů určených pro domácí zvířata.

 

Tabulka výnosů v mil. CHF a procentuálního podílů na celkových výnosech

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

 

V současné době firma mění svou dosavadní strategii, kdy se soustředila převážně na prodej hotových jídel a snaží se více proniknout na trh s nápoji. Za tímto účelem se firma Nestlé rozhodla více spolupracovat se Starbucks, přičemž nově bude švýcarský gigant prodávat i produkty tohoto řetězce kaváren. Nestlé se rozhodla zaplatit americkému kavárenskému řetězci Starbucks 7,15 miliardy USD, aby mohla prodávat jeho kávové výrobky. Společnost Nestlé tímto krokem reaguje mimo jiné na masivní posun ve spotřebitelských preferencích. Nestlé doufá, že díky tomuto kroku ročně zvýší tržby o 2 miliardy dolarů a podpoří své podnikání na trhu s kávou, který se rychle mění. Nestlé tak vylepší svou pozici na severoamerickém trhu, kde značky Nestlé ani Nespresso dosud nesklízely valné úspěchy. První pozici zde v minulém roce zaujímala právě firma Starbucks.

 

Zdroj: Bloomberg Intelligence, Euromonitor International

 

Dalším důležitým rozhodnutím firmy v tomto roce byla investice 150 miliónů švýcarských franků do dvojice továren na území Číny. Tyto továrny budou převážně vyrábět pleťové výrobky a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Nestlé je největším výrobcem potravin a nápojů na světě. Celkové tržby švýcarské potravinářské společnosti Nestlé SA za rok 2017 vzrostly meziročně o 0,4 % na 89,8 miliardy švýcarských franků. Firma působí v téměř 200 zemích světa, kde zastupuje přes 2 000 značek. Firma denně prodá v celosvětovém měřítku přes 1 miliardu svých výrobků.

V České Republice firma navazuje na historii tradičních výrobků: Deli, Bon Pari, Granko, JoJo, Kofila, Lentilky, Margot, Hašlerky, Studentská pečeť a další.

NESTLÉ JAKO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

Akcie společnosti Nestlé vykazuje v dlouhém období stabilní rostoucí trend, jelikož se jedná o potravinářskou společnost, které se daří udržovat cenu svých akcií výše než jiným společnostem, protože i v období krizí spotřebitelé kupují potraviny a hospodářské výsledky se tak pohybují na velmi solidních úrovních.

Roční tržby se dlouhodobě daří držet okolo hodnoty 90 mld. CHF s čistým ziskem převyšující 10 mld. CHF. V současné době firma mění svou dosavadní strategii, kdy se soustředila převážně na prodej hotových jídel a snaží se více proniknout na trh s nápoji. Za tímto účelem se firma Nestlé rozhodla více spolupracovat se Starbucks, přičemž nově bude švýcarský gigant prodávat i produkty tohoto řetězce kaváren.

Nejlépe patrná odolnost akcií společnosti je při porovnání změny ceny v říjnu 2018, kdy došlo ke korekci napříč všemi trhy. Celoevropský index STOXX Europe 600 klesl v říjnu o 5,63 %, německý index DAX klesl o více jak 6,5 %, americký široký index S&P 500 oslabil téměř o 7 %. Zatímco akcie společnosti Nestlé posílily o necelé 4 %.

 

Graf vývoje ceny akcie Nestlé v porovnání s důelžitými indexy

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Vzhledem ke světové dominanci této firmy, záruce švýcarské kvality, flexibilnímu rozvoji firmy, důrazu na kvalitu výrobků a dynamiku v efektivitě hospodaření ve 150leté tradici hospodaření firmy, považujeme tento akciový titul za zajímavou příležitost ke zhodnocení finančních prostředků při participaci na úspěchu značky NESTLÉ.

Jakub ŠvábenskýAnalytik

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.