LITHIUM – KLÍČOVÁ SUROVINA PRO ENERGII BUDOUCNOSTI

LITHIUM – KLÍČOVÁ SUROVINA PRO ENERGII BUDOUCNOSTI

Lithium je velmi lehký a měkký kov, který dobře vede teplo a elektrický proud. Má nejmenší hustotu ze všech pevných prvků, nízké teploty tání a varu. Tento drahocenný prvek je vzácný nejen výskytem, ale i svým specifickým využitím. Vyplatí se však do lithia investovat?

ČÍST DÁLE

Lithium se používá v jaderné energetice pro výrobu speciálních skel a keramik a k odvodu tepla z reaktorů, pro výrobu skel do astro teleskopů, k pohlcování oxidu uhličitého v ponorkách a kosmických lodích, při konstrukci součástí letadel a družic, ve farmaceutickém průmyslu jako součást uklidňujících léků a v neposlední řadě se využívá pro vojenské účely. Hlavním důvodem, proč však v poslední době výrazně roste zájem o lithium je jeho využití v oblasti uchování elektrické energie. V současné době patří lithiové baterie a akumulátory k velmi perspektivním nástrojům pro uchování a redistribuci elektrické energie a jejich využití v elektronice rapidně roste.

Lithiové akumulátory se staly nejoblíbenějším zdrojem napájení pro chytré telefony, notebooky, tablety a každodenní elektroniku. Potenciál lithia v tomto směru neustále roste a pro investory se tak kov stává jedním z nejslibnějších komoditních podkladů pro nejbližší roky.

Jak participovat na růstu lithia?

V posledních letech je zřejmé, jak jednotlivé světové ekonomiky a samotní výrobci automobilů vyvíjí tlak na prosazení rozvoje elektromobilů na úkor automobilů na fosilní paliva. V jistých případech již dokonce někteří vládní představitelé stanovili termín ukončení výroby spalovacích motorů ve své zemi. To je dalším důvodem k rostoucí poptávce po lithiu.

Velký rozmach elektromobilů vede řadu investorů k nahlížení na lithium jako na atraktivní příležitost k investici. Tato vzácná komodita se však na burze neobchoduje a není dostupný ani žádný termínový kontrakt nebo přímý derivát, který by vývoj ceny této komodity kopíroval.  Investor má tak omezené možnosti, jak se podílet na raketovém růstu lithia.

Tou první je investice do společnosti zabývající se těžbou této nerostné suroviny nebo výzkumnou a vývojovou činností v oblasti lithia. Mezi tyto specifické firmy patří např.: Lithium X Energy Corp, Rock Tech Lithium Inc, Millennial Lithium Corp, Frontier Lithium Inc a řada dalších.

vývoj ETF zaměřeného na společnosti těžící či zpracovávající lithium za posledních 5 let

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Druhou možností je fond, který sleduje koš producentů lithia a výrobců bateriových technologií. Nejznámějším fondem tohoto typu je Global X Lithium & Battery Tech ETF. Hlavní váhu (téměř 25 %) v něm má americká společnost FMC, jenž má 8 % tržeb z lithia, na druhém místě je chilská společnost SQM (20 % váhy), která má na lithiu 25 % svých ročních tržeb, na třetím místě (6 % váhy) je nadnárodní společnost Samsung.

Moderní technologie ukládání energie se stávají důležitou otázkou nejbližší budoucnosti. Lithium-iontové baterie jsou řešením napájení nové generace vozidel. Zároveň umožní vyvážit nárazové výkyvy elektřiny v síti, které často vytvářejí obnovitelné zdroje energie navázané na vítr či sluneční svit. Z pohledu investora tak tato komodita představuje velmi zajímavou příležitost, je nutné ovšem brát v potaz vyšší rizika spojená s nejistotou ohledně uplatnění elektromobilů či možného příchodu nové technologie baterií nenavázané na lithium.

Petr PelcPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.