Kybernetická bezpečnost získává na významu (i dle výdajů)

Hlavním tahounem růstu v sektoru kybernetické bezpečnosti je především snaha o potlačení narůstajícího počtu trestných činů, kterým nejen jednotlivci, ale i podniky nebo vládní instituce čelí denně – v průměru dojde celosvětově k hackerskému útoku každých 39 vteřin (údaj od Univesity of Maryland). Výdaje na informační technologie rostou již 10 let v řadě a v souladu s vyššími výdaji do IT rostou také investice do kybernetického zabezpečení. V loňském roce vzrostly výdaje na kybernetickou bezpečnost o 12 % ve srovnání s rokem 2017 a v dalších letech by měly výdaje na kybernetické zabezpečení i nadále růst. Odhaduje se, že v roce 2022 bude na kybernetickou bezpečnost vynaloženo 170 mld. USD, což představuje nárůst o téměř 50 % oproti výdajům vynaloženým v letošním roce (údaje Gartner research). Oblast kybernetické bezpečnosti se tak stane jednou z nejdynamičtěji rostoucích v sektoru technologií.  

Projekce růstu trhu kybernetické bezpečnosti do roku 2022

Zdroj: Gartner Research, CYRRUS (odhad 2019-2022)

Nejrychleji roste zabezpečení cloudu

V letošním roce by významu měly nabýt společnosti zaměřující se na zabezpečení cloudu, jelikož trend migrace IT služeb na cloud stále přetrvává. Výdaje v letošním roce na zabezpečení cloudu podle odhadů vzrostou o 51 %. Investice do cloudových služeb tak přináší narůst příležitostí pro útočníky, jelikož ti se zaměřují na oblasti, kam plyne nejvíce prostředků. Do zabezpečení cloudových služeb se ovšem zatím neinvestovalo tolik a existují zde tak bezpečnostní rizika – zhruba 20 % všech incidentů se zaměřuje na cloudové služby. Společnosti se tak na bezpečnost cloudu soustředí ve větší míře a narůstají zde tak inovace. Zabezpečení cloudu tak bude v letošním roce patřit mezi nejrychleji rozvíjející se segment kybernetické bezpečnosti.

Budoucnost patří zabezpečení chytrých domácností

Dalším důležitým odvětvím, kde se bude soustředit vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti je internet věcí (IoT) a propojení chytrých zařízení. Jen v současné době je okolo 3,6 mld. chytrých zařízení připojeno k síti každý den, ale celkové číslo propojených zařízení je několikanásobně vyšší. Většina z chytrých a navzájem propojených zařízení však není zabezpečeno a pro své uživatele tak představují hrozbu. Společnosti zaměřující se na vývoj zabezpečení v oblasti IoT tak budou v budoucnu reportovat rostoucí poptávku po těchto produktech.

Pokud vás oblast kybernetické bezpečnosti zaujala a rádi byste participovali na růstu tohoto trhu, tak můžete investovat do některé ze společností v tomto odvětví. Mezi naše tipy na investici patří společnosti: Qualys, ProofPoint, Mimecast, Rapid7, Avast nebo Okta.

Anna PíchováAnalytička

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.