Pojďme ale nechat všudypřítomné kdyby a zaměřme se na to, co můžeme získat nyní. Druhá vlna pandemie Covid-19, která se celosvětově rozbíhá, posunula akciové indexy zase o něco níže. Navíc, s blížím se termínem amerických prezidentských voleb, jsou investoři nervóznější a akciové trhy rozkolísanější. Dohromady tedy prostředí, které se hodí pro otevírání nových akciových či ETF pozic. Z dlouhodobého pohledu však zvláště americké akciové trhy neztratily na své atraktivitě a potenciálu.

Jelikož jsme tady pro vás, můžete nyní s námi v rámci služby Samostatného obchodování nakupovat akcie a ETF zcela bez poplatku obchodníka. Otevírá se vám tak jedinečná možnost využít současného tržního prostředí ve svůj prospěch. Tak co, necháte si tuhle příležitost utéct i nyní?

Klientům využívající službu Samostatného obchodování (obchodování mimo službu Moje strategie a službu CYRRUS X) nebudou v průběhu Období účtovány poplatky za obchod s akciovými tituly a ETF dle části B. Ceníku, a to při každém jednotlivém nákupním pokynu (=1 akciový titul/ETF) v objemu nad 100.000,- CZK, případně ekvivalentu v cizí měně.

Ostatní poplatky, včetně poplatků třetích stan, budou účtovány dle platného Ceníku. Toto zvýhodnění se nevztahuje na nákupy provedené z peněžních prostředků, které byly v průběhu Období převedeny do Samostatného obchodování ze služby Moje strategie a CYRRUS X.

Zobrazit celý disclaimer
Seznamte se s kompletními pravidly marketingové akce #zajedenprovaz

Seznamte se s kompletními pravidly marketingové akce #zajedenprovaz

Přečíst si pravidla

Máte zájem investovat nebo se chcete dozvědět více?
Dejte nám vědět!

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Zavolejte nám

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.