Kobalt - surovina blízké budoucnosti

Kobalt - surovina blízké budoucnosti

Investice do komodit lákají investory, ale rozhodně ne každá komodita je vhodnou investicí. Proto jsme vybrali surovinu, která má silnou pozici v energetickém sektoru a minimálně v blízké budoucnosti o ni nepřijde, touto komoditou je kobalt. Kobalt je spolu s mědí podstatnou součástí lithium-iontových baterií, které se používají nejen v běžné spotřební elektronice, ale například i v elektromobilech. Otevírá se v současné době zajímavá příležitost participovat na očekávané rostoucí potřebě tohoto vzácného kovu?

ČÍST DÁLE

Kobalt je kovový ferromagnetický prvek, stříbrolesklý s modrým nádechem. Je velmi pevný a svou tvrdostí předstihuje ocel. V periodické soustavě chemických prvků se kobalt nachází mezi železem a niklem. Je to tedy komodita na pomezí průmyslových a drahých kovů. Používá se v metalurgii pro zlepšování vlastností slitin, při barvení skla, keramiky a je důležitý i biologicky (kobalt je součástí vitaminu B12 - kobalaminu). Dále se používá jako součást slitin, které jsou odolné vůči korozi a opotřebení, například v raketových motorech či vrtacích hrotech.

Polovina kobaltu se těží v kongu

Zhruba polovina objemu vytěženého kovu v současnosti pochází z Demokratické republiky Kongo. Těžba v Kongu však není bezproblémovou záležitostí. Krom toho, že tato země je jednou z nejchudších na světě, provází jí dlouhodobá nestabilita a nepokoje. V některých dolech se navíc stále používá dětská práce a výjimkou není těžba bez technologií s využitím primitivních nástrojů a holých rukou.

Austrálie, která má druhé největší světové zásoby kobaltu, zažívá v současné době zvýšený zájem o záměry orientované na těžbu této komodity. Odhadované zásoby 1,1 milionu tun tvoří 15 % možné světové nabídky. Jde o třetinu menší množství než v Kongu, ale téměř pětkrát převyšuje zásoby v Kanadě. Oproti Kongu jsou zde sice s těžbou suroviny spojeny mnohem větší náklady, ale na druhou stranu také menší rizika.

Cena kobaltu v poslední době prudce roste. Tento nárůst je dán nejen vyšší spotřebou, ale i spekulacemi na výrazně větší poptávku ze strany výrobců baterií v souvislosti s příchodem elektromobility. Podle některých odhadů bude v roce 2019 potřeba komodity na produkci baterií o polovinu větší než vloni.

Vývoj ceny kobaltu za posledních 5 let

Zdroj: Bloomberg; Cyrrus, a.s.

Jak využít tuto investiční příležitost?

ETF, které by bylo navázáno na cenu kobaltu, v současnosti neexistuje. Dá se sice spekulovat pomocí futures, pro drobné investory je to však poměrně složité a nákladné. Jak tedy může investor na růstu kobaltu, jako suroviny blízké budoucnosti, participovat? Ideální možností je investice do akcií společností, které kobalt těží, ať už jako dominantní nebo vedlejší produkt.

Naprostá většina kobaltu je získávána jako doprovodný produkt

Zdroj: Bloomberg

Mezi největší producenty kobaltu patří společnosti Glencore, Freeport-McMoRan nebo China Molybdenum. Tyto firmy však těží zejména jiné rudy. Kobaltonosné minerály se těží jako doprovodný produkt při těžbě měděných nebo niklových rud. Tímto způsobem vzniká naprostá většina celosvětově vytěženého kobaltu.

Akcie majitele jednoho z největších ložisek kobaltu v Austrálii Clean TeQ v tomto roce ztrojnásobily svou hodnotu. Růst zaznamenaly rovněž akcie Artemis Resources, Minnows Cobalt Blue, Australian Mines a Aeon Metals. Další, poměrně moderní, variantou „těžby“ kobaltu je získávání nerostu ze závadných a opotřebených baterií. Mezi průkopníky této metody patří kanadská společnost American Manganese, která má vlastní postup této činnosti dokonce patentován.

Investice do společností zainteresovaných na těžbě kobaltu je vzhledem k historickému nárůstu ceny této komodity poměrně riziková. Tomu však odpovídá i vysoký výnosový potenciál těchto titulů, které jsou vzhledem k těmto vlastnostem vhodné k zařazení do portfolií investorů ve spekulativní strategii.

Petr PelcPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.