Investice do defenzivnějších sektorů přichází do popředí, kdy tyto sektory dokáží outperfomovat výkonnost širokých indexů společně se sektory, které citlivěji reagují na tržní výkyvy. Mezi defenzivnější sektory se obecně řadí spotřební zboží, zdravotnictví, utility a sektor komodit. Naopak nejvíce náchylné na volatilitu na akciových trzích jsou sektory především z oblasti technologií, financí a průmyslu, jak dokládá i graf níže, který znázorňuje pokles tržní kapitalizace v sektorech indexu S&P 500 v týdnu končícím 12. 5. 2019. V týdenním horizontu široký index oslabil o 2,2 %, kdy největší procentuální ztráty zaznamenal především sektor průmyslu, který poklesl o 3,6 %, dále pak následovaly suroviny společně s informačními technologiemi se stejnou ztrátou -2,8 % a těsně za nimi finanční sektor s týdenním poklesem o 2,3 %, zatímco defenzivní sektory poklesly jen v řádech desetin procent.

Samozřejmě obchodní války

Zvýšenou nervozitu dokresluje i růst indexu volatility VIX, který v minulém týdnu posílil o 25 % a nacházel se na úrovních ze začátku roku, kdy došlo k nastartování býčího trendu na akciových indexech celosvětově. Příčina zvýšeného napětí vyplívá z obav investorů ohledně eskalace obchodních sporů mezi Spojenými státy americkými a Čínou. Donald Trump se rozhodl zvýšit cla na dovoz čínského zboží v hodnotě 200 mld. USD, kdy došlo k růstu sazby z 10 na 25 %. Argumentace amerického prezidenta směřovala k pomalému progresu v dohodě a současně nerespektování ujednání, které se Čína zavázala dodržovat. Událost tak měla zásadní vliv na vývoj akciových indexů v minulém týdnu. Čína oznámila, že bude reagovat odvetnými cly, která by měla být implementována 1. června v celkové hodnotě cca 60 mld. USD, které zatíží americký dovoz. Jednání mezi zeměmi však nadále pokračují, kdy obě strany doufají v oboustranně prospěšnou dohodu. Stále je velký potenciál, že se podaří najít kompromis v jednání a dohody bude dosaženo, ačkoliv je krátkodobý horizont silně nejistý.

Jaké defenzivní tituly zařadit do portfolia?

Kvůli zmíněným faktorům je v krátkodobějším horizontu orientace na defenzivnější sektory jistější variantou, kam směřovat investice. Mezi námi preferovaný sektor patří jednoznačně utility, do které se řadí akcie společností zaměřených na základní poskytované služby veřejnosti jako jsou dodávky vody a zemního plynu, kanalizační služby, přenos a výroba elektrické energie. Veřejné služby obvykle nabízejí investorům stabilní a konzistentní dividendu a nižší volatilitu cen. Příkladem společností v tomto sektoru může být NextEra Energy, Duke Energy, American Electric Power, Sempra Energy, American Water Works a Atmos Energy.

Druhým odvětvím s potenciálem vzdorovat zvýšené volatilitě na akciových trzích je sektor necyklického spotřebního zboží. Zahrnuje společnosti orientující se na základní produkty jako jsou potraviny, nápoje, čistící a hygienické prostředky, stejně tak alkohol a tabák. Atraktivní by pro investory mohly být akcie společností jako Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Philip Morris, Nike, Mondelez International, Tyson Foods, a mnoho dalších.

Více o vyhodnocení aktuálního investičního potenciálu jednotlivých sektorů se dozvíte na našem Investičním workshopu v Praze. Můžete se jej zúčastnit zdarma v úterý 21. 5. od 18:00 na naší pražské pobočce Na Florenci 2116/15 (Florentinum recepce A). V případě zájmu se zdarma registrujte.

Zobrazit celý disclaimer

Slovo analytika

Jakub Švábenský

Jakub Švábenský
Analytik
jakub.svabensky@cyrrus.cz
Jakub Švábenský

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.