Kam investovat, když jsou akcie na rekordech?

Kam investovat, když jsou akcie na rekordech?

To je jedna z nejčastějších otázek posledních týdnů. Obecná rada může být například volba defenzivních a dividendových titulů. A obecně lze hledat trhy, které se nejeví tak nadhodnoceně. A z těchto požadavků se vkrádá myšlenka poohlédnout se po evropském trhu.

Číst dále

Proč zrovna Evropa?

Za prvé jeho nárůst od počátku roku činí cca 14 %, zatímco americký trh přidal cca 20 %. Oproti USA Evropa skóruje cca 3,5 % dividendovým výnosem, což je dvakrát více než S&P 500. To, že Evropa bojuje s nedostatkem ekonomického růstu je finančním trhem do značné míry započítáno.

A pak jsou tu obchodní války, kde stále panuje určitá naděje, že dohoda s Čínou bude dosažena. Navíc peněžní trh v USA už započítal možná větší snížení sazeb, než kolik bude Fed ochoten udělat.

Obchodní války a americké trhy

Hlavní akciový stratég JP Morgan si myslí, že pokud dojde k dohodě mezi USA a Čínou, tak index S&P vzroste asi o 250 bodů tedy o více než 8 %. Naopak, pokud obchodní válka bude opět nabírat špatný směr a dalších cca 300 mld. USD čínských dovozů bude podléhat clu, pokles indexu by prý činil 16 %. Tato asymetrie nabádá k opatrnosti ve vztahu k americkým akciím. Přesto zmiňovaná banka JP Morgan sází spíše na dohodu a její cíl na S&P500 činí 3200 bodů.

Trump a Evropa

V případě Evropy se obávám, že koncem léta Trump opět zvýší ostrou rétoriku vůči dovozům aut, což povede k dalším otřesům důvěry v evropské ekonomice a to v době, kdy opět bude hrozit riziko brexitu bez dohody. Proti tomu bude ovšem velmi pravděpodobně silně působit Evropská centrální banka. Snížení úrokových sazeb ECB je již trhem započítáno, ale s obnovením kvantitativního uvolňování trh počítá spíše v malé míře. Nově nastupující šéfka ECB Lagard je sice v centrálním bankovnictví nováčkem, ale její minulost dává spíše naději na kontinuitu a tedy měnovou expanzi včetně tištění peněz v případě potřeby. Zvážit nákup evropských akcií tak v současné době nemusí být od věci.

zdroj: CYRRUS, a.s.

Akcie na rekordech

Kam investovat v této situaci?

Michal Brožka
Ekonom CYRRUS
Michal Brožka

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.