Je zlato opravdu pojistkou do budoucna?

Je zlato opravdu pojistkou do budoucna?

Zlato představuje pro většinu investorů stabilní prostředek uchování hodnoty majetku do budoucna. Takováto investice plní roli pojistky proti inflaci, finanční krizi nebo měnové reformě. Zlato je dlouhodobý investiční nástroj, který může posloužit i jako určitý mezigenerační investiční instrument. Lidé stále více uvažují, jak ochránit svůj majetek a udržet jeho hodnotu pro sebe a své potomky. V současné době není nikterak lákavé mít své prostředky uloženy v bankách, kde není žádné zhodnocení, naopak majetek oslabuje z důvodu zatížení bankovními poplatky. V posledních měsících atraktivita zlata, považovaného za bezpečnou investici, roste v souvislosti s napětím v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. V červnu se cena zlata dostala na své šestileté maximum.

Číst dále

Kdo shromažďuje zlato?

Globální velmoci jako Čína, Rusko a Indie akumulují zlato, protože vědí, že majetek uložený do zlata je dlouhodobě strategicky správná volba. Největší množství zlata ve svých rezervách mají USA a to přes 8 tisíc tun. Na druhém místě je Německo s cca 3,5 tisíci tunami a na třetím místě je Francie s cca 2,5 tisíci tunami. Naproti tomu Česká republika má jen minimum svých rezerv ve zlatě. V současné době má Česká národní banka méně než 9 tun zlata, což je zhruba třikrát méně než Slovenská centrální banka. Množství investičního zlata v rukou Čechů naopak stále roste a v současnosti vlastní více než 10 tun zlata, tedy více než samotná Česká národní banka, která se zlata zbavuje, protože v něm zřejmě dlouhodobě nevidí prioritu. Podle počtu prodaných kusů je v České republice největší zájem o slitky o hmotnosti jedné trojské unce, tedy o hmotnosti 31,1 gramu. I když zájem Čechů o zlato v podobě zlatých slitků, nebo investičních mincí roste, je pořád velmi malý v porovnání se sousedními zeměmi. V sousedním Německu připadá na jednoho obyvatele přes 100 g zlata, v porovnání s Českou republikou, kde na jednoho obyvatele připadá cca 1 gram zlata.

Specifika v ČR

V České republice je v posledních letech rovněž velmi rozšířené „poradenství“, kdy různí finanční nebo pojišťovací poradci a zprostředkovatelé doporučují svým klientům kdy a kam investovat své finance. Drobní investoři tak často na radu svých finančních poradců nakupují místo zlata různé investiční instrumenty, které jsou na zlato navázané. Mezi ty základní patří komoditní futures kontrakty. Jedná se o instrumenty se standardizovanou velikostí kontraktu a termínem dodání, které jsou obchodovány na burze. Řada těchto derivátů obsahuje i finanční páku a investor tak může výrazněji participovat i na menších výkyvech této komodity. Dále se jedná o tzv. ETF (z anglického Exchange Traded Funds), což jsou investiční nástroje, které jsou rovněž obchodované na burzách. Vytváří a spravují je specializované instituce, mající za cíl kopírovat vývoj cen jednotlivých komodit včetně zlata nebo celého komoditního koše. Další cestou, jak investovat do zlata, jsou akcie firem, které se zabývají jeho těžbou nebo zpracováním. Růst ceny této komodity zpravidla znamená také růst ceny akcií těžařské firmy, protože pro takovou firmu vysoká ceny zlata na trhu znamená také zvýšení jejích marží a tím také vyšší výdělek. Korelace vývoje cen zlata a těžaře zlata je zpravidla vysoká.

Zlato je instrument pro uchování hodnoty

Zlato mělo, má a bude mít v budoucnosti svou hodnotu a zároveň sílu tuto hodnotu uchovat. Lidé si stále více uvědomují, že hlavní funkce tohoto vzácného kovu je právě v uchování hodnoty a ochraně proti negativním vlivům. Přestože se současná cena zlata na trhu pohybuje na svých dlouhodobých maximech, lze předpokládat, že při jakékoliv zvýšené nervozitě na kapitálových trzích investoři část svého majetku přesunou do bezpečného zlata a tím jeho cenu posunou výš, nad tyto maxima.

Jak uchovat hodnotu investice

Zlato jako investiční nástroj

Petr Pelc
Portfolio manažer
Petr Pelc

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.