Celkový trh burzovně obchodovatelných fondů v posledních letech mohutně expanduje. Aktuální výše globálních aktiv pod správou ETF fondů přesahuje úctyhodných 4,5 bilionu dolarů. Vzhledem k sílící popularitě ETF mezi retailovými i institucionálními investory můžeme očekávat významný přítok peněžních prostředků do tohoto typu fondů i v následujících letech. Podle odhadů by měla být do konce roku 2021 polovina veškerých obchodů s akciemi či dluhopisy realizována právě formou ETF.

Nárůst objemu aktiv v produktech typu ETF a ETP od roku 2005

Zdroj: www.etfgi.com

Struktura trhu s ETF je značně oligopolní – pět největších poskytovatelů ETF kontroluje více než 75 % souhrnných aktiv pod správou. I do budoucna lze očekávat pokračování tohoto trendu – menší poskytovatelé se snaží zaměřovat na specializovanější produkty (např. pákové, short ETF) s vyššími poplatky, které generují vyšší marže. Oblast klasického indexového investování zůstává doménou velkých hráčů, kteří vzhledem k úsporám z rozsahu realizují v tomto nízkonákladovém segmentu vyšší marže než menší poskytovatelé. Domníváme se, že akcie největších správců představují zajímavou investiční příležitost.

Přehled největších poskytovatelů ETF a ETP produktů

Zdroj: www.etfgi.com

BlackRock

Akcie lídra trhu s ETF za poslední rok posílily o více než 53 %. Firma na začátku ledna reportovala výsledky a pozitivně překvapila na všech úrovních. Za zmínku stojí inflow do ETF fondů, které za rok 2017 dosáhlo výše $118 mld. Firmě se daří zvyšovat provozní marži – ta ve 4Q vzrostla na 42,9 % z 42,5 % v předchozím kvartálu. Růst marží má za následek zvyšující se nabídka tak zvaných smart-beta produktů, což je určitý hybrid mezi pasivní a aktivní formou investování. BlackRock, a celý sektor asset managementu, rovněž těží z daňové reformy. BlackRocku poklesne efektivní daňová sazba z 31 % v roce 2017 na 23 % v letošním roce, sektor profituje i z vyšších valuací akciových trhů, ke kterým daňová reforma přispěla. Tržní kapitalizace firmy v letošním roce atakuje hranici $100 mld.

BlackRock: Graf vývoje ceny akcií za poslední rok

Zdroj: Bloomberg

State Street Advisers a Invesco

Poskytovatelům ETF SPDR (State Street) a PowerShares (Invesco) se za uplynulý rok rovněž dařilo, ceny jejich akcií meziročně posílily o 33 %, respektive 25,5 %. Obě firmy generují pozitivní přírůstek aktiv pod správou a do jejich hospodaření se také pozitivně promítne reforma daňového systému.

State Street a Invesco (žlutá barva): Graf výkonnosti za poslední rok

Zdroj: Bloomberg

Rostoucí obliba ETF a kontinuální přítok nových peněz povede k dobré výkonnosti akcií poskytovatelů tohoto typů fondů. Na boomu ETF vydělají nevíce největší hráči v obor vzhledem k jejich schopnosti nabízet klientům nízkonákladové produkty.

Tomáš PfeilerPortfolio manažer strategie CYRRUS RENTA

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.