Co jsou dluhopisy?

 

Dluhopis je cenný papír, který představuje právo na splacení dlužné částky. Emitent se zavazuje splatit tuto částku při maturitě dluhopisu. Za to, že investor emitentovi poskytne prostředky, je obvykle kompenzován kupónovým výnosem. Tento kupón je obvykle pevně určený (tzv. fixní) nebo může být navázán referenční úrokovou sazbu (např. PRIBOR + určitá prémie).

 

Proč investovat do dluhopisu ?

 

Při investicích do dluhopisů musí investor rozlišovat mezi nominální hodnotou a cenou. Nominální hodnota odpovídá částce, kterou emitent získá při emisi dluhopisu a zároveň je povinen ji při splatnosti dluhopisu uhradit investorovi. Zpravidla platí, že při vydání dluhopisu se cena a nominální hodnota rovnají. V průběhu života dluhového cenného papíru se však cena a nominální hodnota mohou lišit. Odchýlení ceny od nominální hodnoty závisí na více faktorech. Mezi ty nejvýznamnější patří výše úrokových sazeb a vývoj kreditní kvality emitenta. Vztah mezi aktuální tržní cenou, kupóny a nominální hodnotou zachycuje tzv. výnos do splatnosti (YTM).

 

Dluhopis × akcie

 

Dluhopis vs. akcie Investice do dluhopisů se těší značné oblibě. Pokud dojde k bankrotu společnosti, nachází se držitel dluhopisu v hierarchii věřitelů nad akcionářem. Zatímco cena akcie může libovolně kolísat a dosahovat de facto jakýchkoliv hodnot, cena dluhopisu osciluje kolem nominální hodnoty. To souvisí se skutečností, že při splatnosti dluhopisu investor tuto nominální hodnotu zpravidla obdrží (pokud nedojde ke kreditnímu selhání emitenta). 

Všechny dluhopisy naleznete na webu www.topdluhopisy.cz

 

Vyberte si z našeho dluhopisového portfolia dluhopis a získejte jednorázový bonus 1 % z objemu nákupu v rámci naší limitované akce! Platí pouze pro klienty služby BOND. Více informací zde.

 

Zajímá vás o tomto produktu více informací? Najdete je v PDF dokumentu níže.

 

Zobrazit celý disclaimer
DLUHOPISOVÁ PORTFOLIA V PDF

DLUHOPISOVÁ PORTFOLIA V PDF

Stáhněte si leták v PDF a mějte veškeré informace o dluhopisových portfoliích stále při sobě.

Leták v pdf

Máte zájem investovat nebo se chcete dozvědět více?
Dejte nám vědět!

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Zavolejte nám

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.