Investujte do cloudových služeb

Investujte do cloudových služeb

Cloudové služby jsou stále ještě relativně novým odvětvím, které dynamicky roste. V posledních letech žádná oblast IT nevzbudila takový zájem investorů i veřejnosti jako právě cloud. Největší firmy v oboru jako Microsoft, Amazon, SAP, Salesforce.com nebo Oracle dosahují v cloudových divizích desetiprocentních růstů tržeb. Například tržby lídra sektoru Amazonu (divize AWS) vzrostly za 1Q letošního roku meziročně o 64 %, zároveň se jedná o nejprofitabilnější segment společnosti. Tržby Salesforce.com se v uplynulém kvartále zvýšily o 27 %, zatímco v případě cloudové služby Azure od Microsoftu dokonce o 120 %. Celkově by odvětvové tržby podle výzkumné firmy IDC měly v roce 2016 vzrůst o 13 % na hodnotu 38,3 mld. USD, přičemž v roce 2020 jsou odhadovány na bezmála 58 mld. USD s průměrnou roční mírou růstu o 12,5 %.

Více informací

Vydělejte na cloudových službách

  • Cloud by neměl být záležitostí jen velkých korporací, ale i malých a středních podniků. Dle predikcí by mělo cloud v budoucnu využívat 64 % malých a středních firem.
  • Cloudové služby dosahují poměrně solidní čisté ziskové marže v průměru 20 %.
  • Komplikací celého sektoru je, že pouze minimum firem se věnuje pouze cloudingu a jejich byznys je široce diverzifikovaný. Největší ryze cloudovou firmou je Salesforce.com. Proto je potřeba u jednotlivých firem zohlednit i další podnikatelské aktivity.
  • I s ohledem na další byznys společnosti je náš top pick z tohoto sektoru firma Amazon. Ta je zatím převážně online prodejce, nicméně ohromné investice do cloudu už v roce 2015 přinášely kýžené výsledky.

 

 

Sektor informačních technologií by měl v roce 2016 podle našeho názoru dosahovat nadprůměrného organického růstu. To vnímáme jako příležitost vzhledem k tomu, že valuace tohoto sektoru je na průměru celého trhu. Organický růst spolu s námi očekávanou rostoucí ziskovostí a relativně defenzivním tržním očekáváním řadí informační technologie mezi jeden z nejatraktivnějších sektorů na rok 2016.

Sektor informačních technologií by měl v roce 2016 těžit zejména z:

  • Konzervativní tržní konsenzus růstu zisků na úrovni meziroční stagnace – vzhledem k tomu, že technologické firmy mají obrovský polštář hotovosti, ochotu investovat do nových technologií a rostoucí produktivitu práce, považujeme růst zisků za faktor potenciálního pozitivního překvapení.
  • CAPEX klesá v oborech jako energetika nebo zemědělství, investice do technologií rostou.
  • Čistá marže dosahuje 21 %, zatímco průměr S&P 500 je 10 %.
  • I v prostředí silného USD jsou technologické firmy schopny překvapovat na úrovni zisků.
  • Dlouhodobě dosahují technologické firmy nadprůměrný růst tržeb (7,6 %, S&P 500 4,2 %) navzdory vysokým (a rostoucím) personálním nákladům.
  • Valuaci na úrovni P/Ee 17,6x a cash flow yield 6,1 % považujeme za velmi konzervativní v porovnání s ostatními sektory.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.