Investujte chytře se SMART garantem

Investujte chytře se SMART garantem

 

SMART garant je nový typ investičního certifikátu, který nejenže poskytuje kapitálovou ochranu pro případ nepříznivého vývoje na trzích, ale jeho výnos se počítá na základě váženého průměru výkonnosti jeho podkladových indexů. Díky tomu můžete získat velmi zajímavý výnos. 

 

Investujte chytře se SMART garantem

BNP Paribas Technology Balanced Index
(BNPITEC5 Index)

Denně rebalancovaný index skládající se z několika největších amerických technologických společností a amerických státních dluhopisů. Díky tomu dokáže index využít potenciálu růstu amerických technologických společností a zároveň si udržet nízkou volatilitu s cílem 5 %.


 

S&P 500 Sector Rotator 5%
​Daily RC2 0.5% Decrement Index
(SPXRSS5E Index)

Denně rebalancovaný index zaměřený na podhodnocené sektory s velkým potenciálem. Vše dělá algoritmus, který vybírá 3 sektory, u kterých vidí aktuálně největší potenciál. Část porfolia je držena v podobě 10letých amerických státních dluhopisů pro korigování volatility.

BNP Paribas Multi Asset Diversified 5 Index
(BNPIMAD5 Index)

Index obsahující tři složky - komodity, akcie a dluhopisy (US, evropské i Japonské). Složení indexu se každý den upravuje pro dosažení maximální efektivity a udržení volatility na úrovní 5 %.

CYRRUS přináší na trh úplně nový typ certifikátu, který je složen tak, aby maximalizoval zisky investorů, ale zároveň zachoval 100% kapitálovou garanci. Investujete do tří podkladových aktiv, ale největší podíl na výnosu má to, kterému se bude na konci nejvíc dařit. Geniální!

Jiří ŠimaraHead of product development

Investiční certifikáty a jak se jim daří.

Investiční certifikáty a jak se jim daří.

Stáhnout kompletní vyhodnocení (PDF)

Jedna investice, dvě řešení

Máme pro vás dvě alternativy certifikátu. Jedna je měnově zajištěná do CZK, druhá do USD. Vyberte si variantu, které vám dává větší smysl a eliminujte měnové riziko. V případě zájmu je možné investovat do obou emisí. Pod jednotlivými tlačítky najdete informační materiály s podrobnými informacemi.

 
 
 

Máte zájem investovat nebo se chcete dozvědět více?

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tyto webové stránky jsou provozovány společností CYRRUS, a.s., IČ 639 07 020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „společnost“ nebo „CYRRUS“). Společnost prostřednictvím webových stránek kontroluje a dále zpracovává informace uložené v souborech typu cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem mimo jiné i k personalizaci obsahu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech. Více informací zde.