V posledních letech se téma lepšího využití vodních zdrojů dostává do popředí a začíná se o něm mluvit ve všech pádech. I když na našem území problémy s dodávkami pitné vody nejsou hlavní téma, celosvětově najdeme státy, které nejsou schopny zabezpečit dodávky pitné vody pro polovinu svých obyvatel. Jedná se především o státy nacházející se na území Afriky. Najdeme však i země v Evropě, Asii a Americe, kde zhruba 5 % populace nemá přístup k pitné vodě. Předpokládá se, že v roce 2030 budeme čelit globálnímu nedostatku vody ve výši 40 % celosvětové poptávky v závislosti na vývoj klimatických podmínek. Mezinárodní energetická agentura do roku 2050 odhaduje růstu globální spotřeby vody o 50 % v důsledku urbanizace, industrializace a digitalizace, na které musí sektor vodního hospodářství také reagovat, aby byl efektivnější a dlouhodobě udržitelný.

 

Podíl populace s přístupem k pitné vodě

podíl populace s přístupem k pitné vodě

Zdroj: World Bank, 2015

Společnosti zaměřující se na dodávky pitné vody stojí před velkým a potřebným úkolem, kterým je rekonstrukce a modernizace vodovodních sítí. V době, kdy se zintenzivňují snahy o šetření s vodou, je naprosto šokující, že až pětina této životně důležité komodity je ztracena kvůli nekvalitní infrastruktuře. Nutné investice se odhadují na desítky až stovky miliard korun. Přesné číslo zatím nelze odhadovat vzhledem k mnoha otazníkům, zejména pak s ohledem na případné budování přehrad a dalších finančně náročných projektů. Investice do zastaralé vodovodní infrastruktury jsou zapotřebí ve většině zemí. Například jen ve Spojených státech se objem nutných výdajů na obnovu vodovodních systémů a na jejich další rozšíření kvůli očekávanému růstu populace odhaduje na stěží představitelný jeden bilion dolarů v průběhu nadcházejících 25 let. Každým rokem by tak Američané měli vynaložit 40 miliard dolarů, tedy téměř 900 miliard korun, pokud si chtějí udržet svůj dosavadní standard, co se týče zásobování vodou. Světové ekonomické fórum považuje problémy s vodou jako třetí největší riziko, kterému svět čelí. Předpokladem pro zabránění vodní krize je navýšení investic do tohoto sektoru, i proto jsou připravovány vládní návrhy, jak celou situaci řešit.

 

Celosvětová spotřeba vody v mld. m3

globální spotřeba vody

Zdroj: IGB, 2015

Investice do vodohospodářství

Sektor vodního hospodářství se řadí mezi defenzivní sektory, které dokáží outperformovat výkonnost širokých indexů v obdobích, kdy na trzích panuje zvýšená nejistota projevující se zvýšenou volatilitou a výraznějšími propady. Naopak při pozitivním sentimentu na akciových trzích jejich výkonnost může mírně zaostávat. Z dlouhodobého pohledu se však jedná o stabilní investici s dlouhodobě rostoucím trendem. Investice do sektoru je tak vhodná pro konzervativnější investory, kteří se zaměřují na dlouhodobý růst svých aktiv.

Vodní hospodářství

Jakub Švábenský

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.