INVESTIČNÍ TIP: Royal Dutch Shell

INVESTIČNÍ TIP: Royal Dutch Shell

Současná kombinace negativních faktorů, kterými jsou prudký pokles poptávky po ropě, rychle rostoucí nabídka a omezení skladovacích prostor, se aktuálně jeví jako extrémní situace s výrazným tlakem na cenu ropy směrem dolů. Firma Shell v minulosti mnohokrát ustála výraznou volatilitu trhu a s vysokou pravděpodobností zvládne i současnou náročnou etapu.

VÍCE O PŘÍLEŽITOSTI »

Pro cenu ropy je v posledních týdnech typická vysoká volatilita, která bude přetrvávat i nadále a velké contango, které téměr znemožňuje investorům participovat na očekávaném zotavení cen ropy. Proto doporučujeme jít cestou investice do stabilní ropné společnosti, která by měla ze zotavení ceny ropy participovat stejně.

benefity royal dutch shell


Tato společnost má oproti většině ropných a plynárenských společností, včetně většiny ostatních těžařů, několik výhod:


- Oproti konkurenci společnost vykazuje nižší zadlužení
- Odvětvová a geografická diverzifikace
- Stabilní finanční toky a vyšší rating finanční síly
- Aktiva v provozu navazujících linek, která jsou nastavena tak, aby generovala stabilnější příjem

Nezapomeňte také v souvislosti s touto investiční příležitostí na aktuální a časově omezenou bonusovou akci #ZaJedenProvaz. Nabízí se vám tímto i příležitost získat výjimečný bonus ve výši 1,2 % p. a. Ten vám připíšeme k veškerým vašim nezainvestovaným peněžním prostředkům nad 100 000 Kč (či stejné hodnoty v cizí měně), které momentálně evidujete na svých majetkových účtech. 

 

INVESTIČNÍ TIP: ROYAL DUTCH SHELL

INVESTIČNÍ TIP: ROYAL DUTCH SHELL

Zaujala vás investiční příležitost? Přečtěte si více informací o společnosti ROYAL DUTCH SHELL v přiloženém informačním materiálu.

Tip v pdf

Máte zájem nebo se chcete dozvědět více?
Dejte nám vědět!

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Zavolejte nám

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.