INVESTIČNÍ POTENCIÁL BIOTECHNOLOGIÍ

INVESTIČNÍ POTENCIÁL BIOTECHNOLOGIÍ

Využívání těchto technologií na poli farmacie v posledních letech dramaticky roste. Proti standardním léčivům umožňují alternativu léčby, která je cílená a minimalizuje rozsah vedlejších účinků standardních léků. Z biotechnologií se v několika posledních letech stává velmi nadějné obchodní odvětví, jehož rozvoj lze přirovnat k prudkému růstu IT společností na počátku 90. let.

číst dále

Co to jsou biotechnologie?

Biotechnologie využívají různých forem živých organismů a jejich biologických systémů k vytváření nebo přizpůsobování produktů či procesů pro speciálně cílené využití.

Zaměřují se primárně na obory jako: onkologie, imunologie a virologie. Potřeba léků v těchto sektorech je zpravidla velmi akutní, jejich ceny jsou tedy dosti vysoké a navíc jsou patřičnými regulátory snadněji schvalované.  

V případě úspěchu v podobě schváleného léku mají biotechnologické firmy potenciál velmi vysokého zisku, kdy si akcie takto úspěšných firem mohou připisovat nárůst i v řádu desítek procent na denní bázi. Opačný efekt ovšem nastává v případě neúspěchu.

Biotechnologie na poli farmacie jsou v hledáčku mnoha investorů z mnoha důvodů. Růst tržeb celého sektoru dosáhl v roce 2016 téměř 20 %, hrubé marže na úrovni 78 % jsou bezkonkurenčně nejvyšší ze všech sektorů a firmy mají v průměru velmi nízké zadlužení.

JAK DO Biotechnologií INVESTOVAT?

Z pohledu investora představují akcie biotechnologických firem atraktivní příležitost investovat do aktiv s vysokým potenciálem rychlého zhodnocení financí, který je vykoupen stejně velkým rizikem neúspěchu jednotlivých výzkumných patentů, nebo firmy jako takové.

Investor má dvě základní možnosti, jak se podílet na rychlém rozvoji tohoto sektoru. V první řadě jsou to přímé investice do akcií jednotlivých biotechnologických společností. Mezi zajímavými příležitostmi investice v tomto sektoru lze jmenovat americké společnosti: Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX US), jejíž akcie v letošním roce zaznamenala nárůst přes 100 %, a Kite Pharma, Inc. (KITE US), jejíž akcie od začátku letošního roku posílily o 180 %.

Vývoj akcie vertex pharmaceuticals od začátku roku

Vertex vývoj akcie od začátku roku

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

jak využít diverzifikace v rámci portfolia?

Pokud nechce investor podstupovat riziko spekulace na jediný akciový titul, může participovat na indexu prostřednictvím ETF. MVIS US Listed Biotech 25 Index sleduje výkonnost největších a nejvíce likvidních společností v USA, které vytvářejí alespoň 50 % svých výnosů z biotechnologie. Index obsahuje pouze společnosti, které se zabývají výzkumem, vývojem a výrobou léků na základě biotechnologií.

Do indexu MVIS US Listed Biotech 25 Index lze investovat prostřednictvím ETF VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Do společností z indexu NASDAQ Biotechnology Index lze investovat pomocí ETF iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

Vývoj popisovaných biotechnologických etf od začátku roku

Vývoj biotechnologický fondů od začátku roku 2017 ETF Nasdaq Biotechnogy a VanEck Vectors Biotech

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

„Investice do sektoru biotechnologií je ideální příležitostí pro investory v Dynamické a Spekulativní investiční strategii vzhledem k možnosti rychlého a výrazného zhodnocení investovaných finančních prostředků do dynamicky se rozvíjejícího segmentu trhu bez potřeby využití jakýchkoliv nástrojů maržového obchodování. Investor by však měl mít vždy na paměti zvýšenou rizikovost tohoto sektoru, jejíž přítomnost je cenou za příležitost vysokého výnosu z těchto investic.“

Petr PelcPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.