Investiční portfolio Kybernetická bezpečnost

Investiční portfolio Kybernetická bezpečnost

S ohledem na neustále zvyšující se tempo technologického vývoje v oblasti IT výrazně roste i význam zabezpečení proti kybernetickým hrozbám. Digitální systémy bez nadsázky zajišťují každodenní chod naší civilizace od řízení finančních toků, přes zajištění veřejných služeb, chodu firem a stále více také ovlivňují společenské dění. Tento trend sám o sobě je silným argumentem, proč předpokládat další výrazné posilování sektoru kybernetické bezpečnosti, kam patří firmy chránící data institucí, firem i jednotlivců. Další důvody, proč investovat do zabezpečení dat, se dozvíte níže.

Více informací

3 důvody, proč si vybrat oblast kybernetické bezpečnosti

  • Počítačová kriminalita je celosvětově nejrychleji rostoucím druhem nelegální činnosti.
  • V roce 2006 existovaly 2 mld. chytrých produktů připojených k internetu. Do roku 2020 vzroste jejich počet na odhadovaných 200 mld. zařízení a každé bude potřebovat zabezpečení před kyberútoky.
  • Celosvětové výdaje na kyberzabezpečení by měly do roku 2022 postupně narůstat, přičemž hranice 100 miliard dolarů by měla být pokořena již v příštím roce.

Škody způsobené únikem dat

Které IT firmy zařadit do investičního portfolia?

Oblast kyberbezpečnosti již dávno není jen o zabezpečení dat na jednotlivých zařízeních, ale o ochraně celých sítí a cloudových úložišť. Při tvorbě investičního portfolia, založeného na firmách ze sektoru kybernetické bezpečnosti, je vhodné se zaměřit na inovativní a flexibilní firmy, jako jsou například: Akamai Technologies, CommVault Systems, Palo Alto  Networks, VMWare a další.

Své portfolio můžete také měnově zajistit pro snížení měnového rizika a kromě akcií je ideální využít i jiné investiční nástroje, které vám mohou vedle tržního výnosu portfolia zajistit také pravidelný fixní výnos.

Se složením investičního portfolia vám rádi pomůžeme, stačí, když nám zavoláte.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.