Hodnotové investování prostřednictvím indexu Solactive

Hodnotové investování prostřednictvím indexu Solactive

Investorům, kteří hledají pro své investice stabilní a hospodářsky zdravé firmy by měl být dobře znám koncept hodnotového investování. Hlavním cílem hodnotového investora je získat a držet vhodné cenné papíry. Pro mnohé z investorů je ovšem poměrně obtížné neustále sledovat trhy a provádět fundamentální analýzu firem. Proto se jako vhodná možnost nabízí investice do indexu, který je na konceptu hodnotového investování založen – Solactive European Deep Value Select 50 Index. Úspěšnost hodnotového investování ilustruje i následující graf zachycující vývoj indexu Solactive European Deep Value Select 50.

Číst dále

vývoj indexu Solactive European Deep Value Select 50

vývoj indexu Solactive European Deep Value Select 50

Zdroj: Bloomberg.com

V indexu, který je sestavován německou společností Solactive je zahrnuto 50 evropských firem, které splňují podmínky hodnotového investování. Zejména jde o firmy, jenž poskytují dobrou a stabilní hodnotu a zároveň poskytují zajímavé výnosy. Všechny firmy, které jsou do indexu zařazeny, musí projít zevrubnou fundamentální analýzou, musí být finančně zdravé a musí také splňovat prokazatelnou finanční výkonnost.

složení indexu k 31. 5. 2019

Heineken Swisscom DNB
Unilever Zurich Insurance Group Sampo
Vinci Hannover Rueck Enagas
Legrand Vonovia Sanofi
Diageo Ageas TAG Immobilien
PSP Swiss Property Covivio Red Electrica Corp
Veolia Environnement Orange NN Group
Danone Assicurazioni Generali Svenska Handelsbanken
Telenor LEG Immobilien Direct Line Insurance Group
Munich Re Terna Rete Elettrica Nazionale Eni
Baloise Holding Endesa Carnival
AXA Roche Holding Equinor
Enel Royal Dutch Shell Wm Morrison Supermarkets
Compass Group Investor Swedbank
Allianz Novartis TUI
Siemens Gecina Helvetia Holding
RELX Deutsche Wohnen  

Výběr společností do indexu je prováděn každý měsíc a firmy jsou vybírány na základě několika kritérií a postupně musí projít několika filtry. První podmínkou a nejhrubším filtrem je tzv. filtr likvidity. To znamená, že přes tento filtr projdou jen akcie, se kterými se obchoduje v dostatečných objemech (více než 10 mil. EUR denně). Společnosti, které splňují podmínku dostatečné likvidity, postupují dále fundamentální analýzou.

Fundamentální analýza je založena na skóre vnitřní hodnoty firmy. Každá z firem je posuzována zvlášť v několika klíčových oblastech jako je současná úroveň tržního ocenění (cílem je najít podhodnocené firmy), solventnosti (stabilita současné finanční pozice firmy, jsou posuzovány závazky, které firma má) a poslední klíčovou oblastí je stabilita (firma by měla být zisková a pravidelně vyplácet dividendy).

Cílem je do indexu zařadit fundamentálně zdravé společnosti s přihlédnutím k nízké volatilitě a stabilní výplatě dividend. Jednotlivé firmy jsou v indexu zastoupeny stejným podílem a každý měsíc dochází k úpravám, kdy znovu dochází k analýze a výběru podkladového koše.

Pokud vás možnost hodnotového investování zaujala, můžete investovat do našeho nového certifikátu s atraktivními parametry, jehož podkladovým aktivem je právě index Solactive European Deep Value Select 50.

Aktuálně v nabídce: CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁT: HODNOTOVÉ TITULY

Aktuálně v nabídce: CYRRUS PREMIUM CERTIFIKÁT: HODNOTOVÉ TITULY

Investiční certifikát s 90% Kapitálovou garancí v Základní měně a jedinečným výnosovým profilem s flexibilní dobou splatnosti 2 nebo 3 roky. Podkladovým aktivem certifikátu je Solactive European Deep Value Select 50 Index, je tedy vhodný pro hodnotové investování.

Více o certifikátu

Hodnotové investování

Solactive European Deep Value Select 50 Index

Anna Píchová
Analytička CYRRUS
Anna Píchová

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.