General Motors – atraktivní valuace a solidní vize do budoucna

General Motors – atraktivní valuace a solidní vize do budoucna

Detroitská automobilka General Motors patří společně s japonskou Toyotou a koncernem Volkswagen do trojice největších světových výrobců motorových vozidel s roční produkcí pohybující se na hladině 10 milionů automobilů. Pod křídla General Motors patří celkem 8 značek, jmenovitě jde například o Buick, Cadillac či Chevrolet. O velikosti firmy svědčí počet zaměstnanců dosahující více než 180 tisíc či například fakt, že každých 8 vteřin sjede z výrobních linek automobilky nový vůz s logem Chevrolet na přídi.

ČÍST DÁLE

Ze své podstaty je hospodaření společnosti cyklického charakteru a probíhající konjunktura se tak projevuje i v kurzu akcie GM, která v posledních letech zaznamenala poměrně solidní nárůst. Ačkoliv tržby vykazují za uplynulé roky poměrně stabilní úroveň, výrazně se daří navyšovat ziskovost jak na čisté, tak i provozní úrovni. Čistý zisk na akcii zaznamenal postupný nárůst z bezmála 3,2 USD v roce 2013 na loňských 6,62 USD, zejména díky rostoucí ekonomické kondici Spojených států a schopnosti automobilky prodávat vozy s vyšší ziskovostí. Podporou prodejů byly a stále jsou i nízké úrokové sazby, které usnadňují nákup vozu na úvěr.

Graf vývoje kurzu akcie General Motors za 5 let

Vývoj akcie General Motors

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Solidní kondici firmy dokreslují reportované výsledky za poslední kvartál loňského roku, General Motors dosáhl čistého zisku 1,65 USD a předčil tak konsensuální odhady nastavené na 1,38 USD. Zejména díky rostoucím prodejům vozů typu SUV a probíhajícím nákladovým škrtům se podařilo dosáhnout silné 7,5% ziskové marže na provozní úrovni za celý loňský rok. Dařilo se i divizi GM Financial, která skrze poskytované úvěry zákazníkům financuje 40 % veškerých prodaných vozů General Motors ve Spojených státech. Ta v minulém roce zvýšila svůj čistý zisk o třetinu na 1,2 mld. USD a management očekává, že by eventuálně mohla v budoucnu svůj podíl financovaných vozů GM navýšit až na 60 %.

General Motors vyplácí akcionářům každoročně štědrou dividendu, čtvrtletní výplata 38 centů na akcii generuje roční výnos 3,7 %. Společnost zároveň využívá silného cash-flow k odkupu vlastních akcií, za poslední rok tak firma stáhla přibližně 6 % volně obchodovaných kusů z trhu. Aktuálně je společnost oceněna na 6,5násobek očekávaných zisků, což je v porovnání s celým trhem velmi atraktivní úroveň. Svůj vliv na to má pochopitelně pozdní fáze ekonomického cyklu a očekávání stagnace hospodářských výsledků v příštích letech. Nicméně v rámci indexu S&P 500, který je oceněn na 17,4násobek očekávaného letošního čistého zisku, se jedná o jednu z akcií s nejnižší valuací vůbec.

Firma navíc mohutně investuje do nových technologií, ať už se jedná o elektromobily či autonomní řízení. Do roku 2023 plánuje společnost na trh uvést 20 nových elektrických vozů a silně tak bude šlapat na paty v tomto ohledu doposud dominující Tesle. Probíhající vývoj dokumentují i poměrně vysoké kapitálové výdaje GM, ty dosáhly v loňském roce 8,5 mld. USD a jsou tak více než 2,5násobně vyšší než v případě zmíněné automobilky Tesla. Z tohoto pohledu má General Motors velmi dobrou šanci stát se v oblasti elektromobility tržním lídrem, neboť může vývoj financovat prodejem klasických automobilů a nemusí se spoléhat na ochotu investorů financovat vysoké investiční výdaje jako konkurent ze Silicon Valley. Navíc ačkoliv má Tesla srovnatelnou tržní kapitalizaci jako GM, její tržby nebudou letos zdaleka ani desetinové, vše je tak v jejím případě postaveno na silném očekávání a důvěře investorů ve schopnosti Elona Muska přeměnit Teslu v ziskový podnik.

Kvartální kapitálové výdaje společností GM a Tesla, mil. USD

Porovnání výdajů General Motors a Tesla

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Investice do společnosti General Motors nicméně není bez rizika, firma je zatížena poměrně vysokými závazky v rámci penzijního zaměstnaneckého plánu, zároveň je díky své finanční divizi exponována na segment rizikovějších spotřebitelských úvěrů. Budoucí vývoj v oblasti elektromobility je navíc obtížně předvídatelný a společnost tak může v tomto ohledu zabřednout do silného konkurenčního boje či se potýkat s neúspěchy vlastního výzkumu. Nicméně firma prokázala své schopnosti provádět nákladové škrty a úspěšně manévrovat na stagnujícím automobilovém trhu Spojených států, je tak v dobré pozici stát se předním světovým hráčem v oblasti elektromobility.

Současné atraktivní ocenění General Motors, nadprůměrný dividendový výnos a probíhající vývoj v oblasti elektromobility dělají z akcií automobilky ideálního kandidáta pro vytvoření expozice na automobilový sektor USA. Na druhou stranu se jedná o cyklické odvětví a investor by si tak měl být vědom rizikovosti takové investice, jejíž výnosnost bude silně korelována s globálním makroekonomickým vývojem.

Josef NavrátilAnalytik CYRRUS

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.