Přestože Stoxx Europe 600 tento rok přidal solidních 8 % (v lokální měně), stále se nachází více než 6 % pod maximem z dubna roku 2015. Americký index S&P 500 během stejného období posílil o více než 25 %.

S&P 500 (žlutě), Stoxx Europe 600 (bíle) – normovaná výkonnost od dubna 2015

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Proč jsou evropské trhy pozadu? 

Vysoké ocenění amerických akcií reaguje zejména na pozdější fázi hospodářského cyklu – americká ekonomika prochází oživením již delší dobu a Fed nyní přistupuje k normalizaci monetární politiky. Dalším faktorem, který žene ceny amerických akcií vzhůru, je trvalý a vysoký růst zisků tamějších společností. Nyní však robustní ekonomické oživení dorazilo i do Evropy – poslední data naznačují, že se hlavním evropským ekonomikám nebývale daří.

Ve Francii dosáhlo kompozitní PMI úrovně přes 60 bodů a v Německu hodnoty 57,6. Takto vysoká úroveň PMI by se mohla promítnout do výraznějšího růstu zisků evropských akcií (10–15 %). Ekonomika eurozóny se zároveň ukazuje jako odolná proti silnému euru. I přes výraznou apreciaci EUR proti USD v roce 2017 export eurozóny stále zůstává na rostoucí trajektorii. ECB v příštím roce zahájí utlumování programu kvantitativního uvolňování, očekáváme však, že vzhledem k pozvolné redukci programu nebudou trhy na nižší objem monetárních stimulů reagovat negativně.

Evropské akcie mají obrovský potenciál 

Níže uvedený graf demonstruje relativní podhodnocení evropských akciových indexů. Jde o poměr P/E (tedy ceny akcie / zisku na akcii) indexu Stoxx Europe 600 a S&P 500. Z grafu vidíme, že evropské akcie aktuálně nabízí více než 20 % diskont oproti akciím americkým. To představuje jen nepatrně vyšší úroveň než na konci roku 2016. V roce 2017 se očekávalo uzavření této valuační mezery – to se ovšem nekonalo, zejména vzhledem k rychle rostoucím ziskům amerických firem. S ohledem na sílící hospodářské oživení v eurozóně však můžeme očekávat i znatelnější růst zisků tamějších korporací. Proto se domníváme, že v následujících měsících se valuační mezera mezi evropskými a americkými akciemi sníží.

Poměr P/E Stoxx Europe 600 a S&P 500 za posledních pět let (v %)

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Historická data rovněž signalizují, že se nacházíme v příhodné době pro investici do evropských akcií. V období od dne Díkuvzdání (letos 23.11.) do konce roku existuje vysoká pravděpodobnost, že evropské akcie vykáží lepší výkonnost než akcie americké. Během sledovaného období má index MSCI Europe tendenci vykázat kladnou výkonnost v 74 % případů a jeho průměrná výkonnost dosahuje úrovně 3,2 %. Oproti tomu výkonnost amerického S&P 500, se v pozitivním teritoriu nachází v 70 % případů při průměrné výkonnosti 1,5 %.

Výkonnost vybraných akciových indexů ode dne Díkůvzdání do konce roku

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Kam investovat na evropských trzích?

Investici doporučujeme realizovat formou ETF či nákupu konkrétních akciových titulů. Nákup souhrnného indexu lze realizovat přes ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (SXXPIEX GY). Ze sektorů vnímáme jako zajímavé banky. Ty vzhledem k orientaci na domácí trh (v průměru 30 % výnosů generují mimo eurozónu) nejsou náchylné vůči nepříznivým měnovým výkyvům. Navíc můžeme v příštím roce očekávat nárůst poptávky po úvěrech. Krátkodobé úrokové sazby zůstávají v eurozóně velmi nízké, nicméně u výnosů dluhopisů a dlouhodobějších sazeb lze spatřit obrat trendu a začínající růst. Existuje významná pozitivní korelace mezi zisky bank a výnosy evropských státních bondů. Proto růst výnosů dluhopisů či strmější tvar výnosových křivek v EMU povede k vyšším ziskům bank.  Expozici vůči souhrnnému bankovnímu indexu můžeme získat prostřednictvím ETF iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (SX7PEX GY). Z konkrétních titulů se jako atraktivní jeví akcie BNP Paribas (BNP FP), ty aktuálně disponují růstovým potenciálem ve výši 10 % a nabízí slušný dividendový výnos 4,2 %.

Podle ukazatele P/E nabízí evropské akcie více než 20% diskont vůči svým americkým protějškům. Očekávané zrychlení růstu zisků evropských firem v následujících kvartálech a tendence k nadprůměrné výkonnosti na konci roku činí z evropských akcií atraktivní investiční příležitost.

Tomáš PfeilerPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.