Energie budoucnosti+ czk

Energie budoucnosti+ czk

Rostoucí poptávka po elekrické energii je aktuálně tažena zejména rozvojovými ekonomikami a v příštích 20 letech vzroste bezmála o 40 %. Přičemž již teď je jasné, že význam fosilních paliv bude v následujících letech výrazně klesat. V roce 2030 by měla být fosilní paliva zdrojem méně než 46 % vyrobené elekrické energie. Většinu rostoucí poptávky budou tedy uspokojovat alternativní zdroje energie, nejrychlejší růst podílu v energetickém mixu budou mít solární a větrné elektrárny. Zjistěte, jak zhodnotit svou investici na rostoucím podílu obnovitelných zdrojů napříč rozvinutými i rozvíjejícími se ekonomikami.

Číst dále

Investice do Obnovitelných energií - kolik můžete vydělat?

  • Díky speciálním strukturovaným produktům se speciální funkcionalitou můžete mít portfolio, které vám pravidelně generuje kupón ve výši 4 % p. a.
  • Zároveň se podílíte neomezeně na tržní výkonnosti cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.) zařazených v portfoliu (výkonnost portfolia může být kladná nebo záporná).
  • Skvělým nástrojem pro omezení měnového rizika je měnové zajištění portfolia do CZK.

Proč věříme obnovitelným zdrojům energie?

1) Aktuální role fosilních paliv je neudržitelná a jejich význam v energetice bude klesat stále rychleji.

2) V roce 2030 bude podíl solárních, větrných a vodních elektráren na energetickém mixu 35 %. Což je více než spotřebují ekonomiky Číny, Indie a Německa dohromady.

3) Globální tlak na ochranu planety, nejen v energetice, ale i dalších oblastech (odpady, vodohospodářství, zemědělství, strojírenství ad.), povede k podpoře šetrných řešení ze strany vlád a významných institucí. Na dotace dosáhnou především inovativní technologické firmy současnosti.

4) Akciový index Ardour Global Alternative Energy zaměřený na toto odvětví dosáhl za sledované období 5 let kumulativního výnosu přes 60 %.

Vývoj složení energetického mixu v následujících letech

Jak může vypadat investiční portfolio zaměřené na obnovitelné zdroje?

Námi připravené investiční portfolio bude aktivně řízeno tak, aby nabízelo maximální možný očekávaný výnos při snaze o minimalizaci míry podstupovaného rizika. Zároveň bude investorům každoročně vyplácen fixní kupón ve výši 4 %. Zároveň však není nijak omezen tržní výnos (či ztráta) portfolia.

V unikátním modelovém portfoliu, ve kterém jsou zastoupeny nejatraktivnější společnosti působící v oblasti alternativní energetiky, najdete tituly, které dle našeho názoru aktuálně disponují nadprůměrným růstovým potenciálem. Mezi námi preferované tituly patří například dánský výrobce větrných turbín Vestas Wind, zámořský lídr v oblasti solárních panelů Canadian Solar či společnost Ormat Technologies, působící v oblasti geotermální energetiky.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.