Počet amerických středoškoláků, kteří za posledních 30 dní použili e-cigaretu, se oproti loňskému roku téměř zdvojnásobil. Každý desátý teenager ve věku mezi 15 a 17 lety věku přiznal zkušenost s elektronickou cigaretou JUUL. Právě popularita této značky JUUL vytlačila většinu svých konkurentů na poli elektronických cigaret.

 

 

Rapidní nárůst popularity elektronických cigaret mezi americkými teenagery je díky tomu přisuzován právě popularitě značky JUUL, která svůj tržní podíl v segmentu elektronických cigaret zvýšila na 70,5 % oproti loňským 13 %.

 

 

Pro klasické tabákové firmy představují elektronické cigarety nejen hrozbu, ale i určitou investiční příležitost. Dnešní situace je bohužel taková, že kouření se u teenagerů dostává po určité době opět do trendu a získává značnou popularitu. Díky tomu nová éra elektronických cigaret dává tabákovému trhu znatelnou příležitost na znovu obnovení tohoto utichajícího segmentu. Tabákový průmysl totiž v posledním desetiletí zaznamenává postupný útlum. Hlavními důvody jsou různé regulace, vysoké daňové zatížení tabákových produktů a především stále rostoucí informovanost populace o závažném dopadu na lidské zdraví.

 

 

Na klasické tabákové produkty konkurenčně tlačí nejen růst popularity elektronických cigaret ale také vlna legalizace marihuanových produktů. Akcie tabákových výrobců díky tomu v posledních měsících značně klesají. Jedním z těch největších je tabákový gigant společnost Altria, která se na trhu pohybuje téměř dvě stě let. Veřejnosti je tato firma známa především díky své legendární značce cigaret Marlboro. Společnost Altria investovala do 45 % podílu v kanadské konopné firmě Cronos Group. Šlo o první větší akvizici tabákové firmy v oblasti konopného průmyslu.

 

 

Dalším krokem společnosti Altria byl nákup podílu u nejpopulárnějšího výrobce elektronických cigaret, společnosti JUUL. Aktuální tržní hodnota výrobce elektronických cigaret je odhadována na 38 miliard dolarů. Jde o vyšší hodnotu, než jakou mají američtí giganti Target nebo Ford. Altria investovala 12,8 miliardy USD a získala 35% podíl.

 

 

Takto vysoká kupní cena největšího amerického prodejce e-cigaret jasně dokazuje, že tabákový gigant Altria neusíná spolu s klesající poptávkou po klasických tabákových produktech a je ochoten platit vysokou cenu za to, že se stane součástí tohoto nového trendu, který tradiční business v cigaretách v posledních pár letech viditelně ohrožuje.

Jakkoliv vnímáme tento segment trhu jako společensky závadný a zdraví škodlivý, je zcela zřejmé že Altria si pevně drží krok s moderními trendy v tomto odvětví. Z pohledu investora se jedná o zajímavou investici do silného blue chip titulu s růstovým potenciálem.

V minulém roce Altria investovala do 45 % podílu v kanadské konopné firmě Cronos Group. Šlo o první větší akvizici tabákové firmy v oblasti konopného průmyslu. Dalším plánovaným krokem společnosti Altria je nákup podílu u nejpopulárnějšího výrobce elektronických cigaret, společnosti JUUL. Jakkoliv vnímáme tento segment trhu jako společensky závadný a zdraví škodlivý, je zcela zřejmé že Altria si pevně drží krok s moderními trendy v tomto odvětví. Z pohledu investora se jedná o zajímavou investici.

Petr PelcPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.