Abychom odpověděli na tuto otázku, provedli jsme podrobnou backtesting analýzu s využitím historických dat za posledních deset let. Pro přehlednost přikládáme podrobné výsledky za turbulentní období z let 2010 až 2012, kdy finanční trhy ovlivňovala probíhající evropská dluhová krize. V každém ze sledovaných období bylo dosaženo pozitivní výkonnosti, nikdy by tak nebyla realizována ztráta. Maximálního výnosu bylo dosaženo v období 2014 až 2016, konkrétně 99,7 % (33,2 %) a průměrný výnos za sledované období dosáhl úrovně 45,8 % (15,3 %).

 

Zjištěné výnosy ve vybraných obdobích z let 2009 až 2018

Období Výnos Období Výnos
2009-2011 93,2 % 2013-2015 28,7 %
2010-2012 31 % 2014-2016 99,7 %
2011-2013 6 % 2015-2017 78,8 %
2012-2014 8,9 % 2016-2018 20,2 %

Pozn.: Uvedené výpočty neberou v potaz měnové vlivy. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Zdroj: Bloomberg, CYRRUS a. s.

Zobrazit celý disclaimer

Schéma výpočtu finálního výnosu Talisman certifikátu

  1. Zjištění výkonnosti Podkladového koše akcií v Den finálního ocenění.

  2. Stanovení absolutních odchylek výkonnosti jednotlivých Podkladových akcií oproti Podkladovému koši.

  3. Výpočet průměru těchto odchylek.

  4. Odečet Handicap úrovně od vypočteného průměru odchylek.

  5. V případě kladné výkonnosti je výsledný výnos vyplacen investorovi. Případné ztráty jsou omezeny 95% Kapitálovou garancí v základní měně.

Talisman certifikát - funkcionalita

Talisman certifikát - funkcionalita

Prohlédněte si modelový příklad Talisman certifikátu v pdf včetně realistických parametrů.

Otevřít pdf

Zaujal Vás CYRRUS X Talisman certifikát?

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.