CYRRUS X: Solactive

CYRRUS X: Solactive

Certifikát je konstruován tak, aby kopíroval výkonnost Podkladového indexu Solactive Atlantic Deep Value Select, který je sestaven z pečlivě zvolených akcií německou společností Solactive. Hlavní výhodou tohoto certifikátu je fakt, že investor participuje pouze na pozitivní výkonnosti indexu a při splatnosti je tedy garantována 100% návratnost investovaných prostředků. Další podstatnou výhodou certifikátu je jeho měnové zajištění do CZK.

Více o investici
Neomezený možný výnos
100% ochrana kapitálu
Investiční horizont 5 let
Podkladový koš 10 akcií

Pro určení konečné výše výplaty plynoucí z certifikátu je klíčová cena Podkladového indexu Solactive. Pokud bude cena Podkladového indexu v den finálního ocenění pod či na své počáteční hodnotě, obdrží investor zpět 100 % svého investovaného kapitálu (neboli investor má ve splatnosti garantovaný návrat minimálně 100 % nominální hodnoty investice). Pokud bude cena Podkladového indexu v den finálního ocenění nad svou počáteční hodnotou, participuje investor na této pozitivní výkonnosti. Maximální možný výnos zde není shora nikterak ohraničen.

SOLACTIVE - Index lídrů světové ekonomiky

Solactive Atlantic Deep Value Select Index nabízí chytrou cestu, jak participovat na vývoji akcií největších evropských a amerických společností. Konkrétní akcie jsou vybírány na základě detailní fundamentální analýzy.

Americké akcie

Díky investici do amerických akcií získáte expozici vůči: 

- Nejvíce inovativním společnostem z různých atraktivních sektorů (technologie, průmysl či finance).

- Pokračujícímu růstovému trendu na tamním akciovém trhu.

 

Evropské akcie

Evropský akciový trh je podporován několika pozitivními vlivy:

- Omezené politické riziko díky volebnímu vítězství proevropských stran.

- Uvolněná měnová politika ECB.

- Robustní ekonomické oživení.

 

Diverzifikace

Diverzifikace je základním pilířem moderní teorie portfolia. Případné zpomalení jednoho regionu může být kompenzováno růstem v jiné geografické oblasti:

- Evropské akciové trhy překonávaly ty americké během let 2003 až 2007.

- Naproti tomu americké trhy měly lepší výkonnost během řecké dluhové krize z let 2010–2012.

Disperzní certifikát - funkcionalita

Disperzní certifikát - funkcionalita

Prohlédněte si modelový příklad Disperzního certifikátu v pdf včetně realistických parametrů.

Otevřít pdf

Klíč pro výběr podkladových aktiv indexu Solactive

  1. Zhodnocení hospodaření jednotlivých amerických či evropských společností s důrazem na udržitelnost.

  2. Vyřazeny jsou volatilní akcie, čímž je navýšen rizikově výnosový profil indexu.

  3. Stabilní cash-flow, čehož je dosaženo výběrem firem vyplácejících vysoké dividendy.

  4. Vybírány jsou pouze vysoce likvidní akcie, díky čemuž je možno index dlouhodobě replikovat.

Zaujal Vás CYRRUS X Solactive certifikát?

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.