CYRRUS X: Disperzní certifikát

CYRRUS X: Disperzní certifikát

Prostřednictvím tohoto typu certifikátu participuje investor na rozdílu (Spreadu) mezi výkonností Podkladového koše vybraných akcií a průměrnou výkonností top 8 titulů z tohoto výběru, jenž budou mít k datu finálního ocenění produktu nejlepší výkonnost. Podstatný je tedy rozdíl mezi výkonnostmi a je přitom jedno, zda jsou obě výkonnosti kladné či záporné. S investicí do tohoto produktu je rovněž spojena 95% ochrana investovaného kapitálu k datu splatnosti.

Míra participace na výnosu je 1,18×
Minimálně 95% Kapitálová garance
Unikátní výnosový profil založený na spreadu
Podkladový koš 10 akcií

U produktů, jejichž výnos se odvíjí od rozdílné výkonnosti podkladových aktiv, je klíčová doba jejich trvání. V zásadě platí, že čím delší je pozorované období, tím vyšší je potenciální výnos díky rozevření nůžek výkonnosti jednotlivých podkladových aktiv.

Níže uvádíme přehled reálné výkonnosti dvou dříve nabízených Disperzních certifikátů, kde je zřetelně vidět, jak se začínají profilovat podklady s vyšším tempem procentuální výkonnosti oproti titulům, jimž se na trhu příliš nedaří. Výkonnostní Spread mezi Podkladovým košem (většinou 10 titulů) a TOP 8 tituly dle výkonnosti se tak rozšiřuje, a tím i výnos investorů držících tyto Disperzní certifikáty.

 

Aktuální emise: Výkonnostní Spread mezi Podkladovým košem a TOP 8 tituly

Certifikát Koš podkladových akcií TOP 8 titulů Spread k 12. 7. 2019 Spread p. a. (Výnos)
Disperzní certifikát USD (XS1754458203) 13,42 % 18,03 % 4,62 % 4,13 %
Disperzní certifikát II USD (XS1816854175) 1,27 % 3,97 % 2,7 % 3,18 %

Pozn.: Uvedené výpočty byly zpracovány na základě dat k 12. 7. 2019, výpočty neberou v potaz měnové vlivy. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Zdroj: Bloomberg, CYRRUS a. s.

Zobrazit celý disclaimer
Disperzní certifikát - funkcionalita

Disperzní certifikát - funkcionalita

Prohlédněte si modelový příklad Disperzního certifikátu v pdf včetně realistických parametrů.

Otevřít pdf

Schéma výpočtu finálního výnosu Disperzního certifikátu

  1. Ke splatnosti proběhne zjištění výkonností jednotlivých Podkladových akcií.

  2. Stanovení průměrné výkonnosti koše 8 nejlepších Podkladových akcií a celého koše Podkladových akcií.

  3. Výpočet disperze, tedy rozdílu mezi výkonností koše 8 nejlepších Podkladových akcií výkonností celého koše Podkladových akcií.

  4. Výsledná disperze se rovná výslednému výnosu certifikátu

  5. Realizace výplaty výnosů

Zaujal Vás CYRRUS X Disperzní certifikát?

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.