CYRRUS SMART CERTIFIKÁT: INDEX & COMMODITY MIX

CYRRUS SMART CERTIFIKÁT: INDEX & COMMODITY MIX

Každý investor si přeje mít ve svém investičním portfoliu aktiva, která jeho peníze každý rok výrazně zhodnotí. Bohužel u žádné investice nelze zaručit, že investor vydělá dle svých představ a nedostane se do ztráty. Podívejte se třeba na Facebook, u jehož akcií došlo již k druhému výraznému propadu a není jisté, kdy a zda vůbec tyto ztráty smaže. Proto jsme se při sestavování našeho nového SMART CERTIFIKÁTU: INDEX & COMMODITY MIX nezaměřili jen na zájímavá podkladová aktiva, ale také na váhy jednotlivých podkladových aktiv v portfoliu. Zjistěte, jak můžete investovat SMART.

Bonus: Pro investory nad 500 000 Kč měnové zajištění investice zdarma.

Více o investici

CYRRUS SMART CERTIFIKÁT: INDEX & COMMODITY MIX

Certifikát nabízí velmi atraktivní výnosový profil. Potenciální výnos není omezen a odvíjí se od kapitálového výnosu Podkladových aktiv, jimiž jsou akciový index EURO STOXX 50, zlato a ropa WTI. V Den závěrečného ocenění jsou stanoveny váhy jednotlivých Podkladových aktiv s tím, že nejvýkonnějšímu aktivu je přidělena nejvyšší váha, a naopak aktivu nejméně výkonnému je přidělena váha nejnižší. Nabízený certifikát je denominován (oceňován) v CZK, nicméně jeho Základní měnou je USD, investor tak participuje i na vývoji měnového páru USD/CZK. Doba splatnosti certifikátu je nastavena na 24 měsíců, certifikát lze však prodat i před datem splatnosti za cenu stanovenou Emitentem.

Bonus: Pro investory nad 500 000 Kč měnové zajištění investice zdarma.

Konečná výše vyplaceného kapitálu je následně určena jako vážený průměr výkonnosti Podkladových aktiv, přičemž je využito unikátního SMART rozložení vah, kdy:

  • Aktivu s nejvyšší výkonností je přidělena váha 45 %.
  • Aktivu s druhou nejvyšší výkonností je přidělena váha 35 %.
  • Aktivu s nejnižší výkonností je přidělena váha 20 %.

Více se o fungování SMART certifikátu s investorsky velmi zajímavým výplatním modelem dozvíte ve videu níže. 

Jaký rozdíl při využití SMART průměru oproti běžnému průměru možné očekávat?

Chcete vědět více o této jedinečné investiční příležitosti?

Dejte nám o sobě vědět

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.