Představujeme investiční certifikát s funkcionalitou Twin-Win Garant navázaný na vývoj akciového indexu S&P 500.

Můžete vydělávat na růstu i poklesu jednoho z největších amerických burzovních indexů. Navíc s kapitálovou garancí v hodnotě 104 %.

Zobrazit celý disclaimer

Máte zájem investovat, nebo se chcete dozvědět více?

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Každá investice představuje riziko. Minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí. Jedná se o marketingovou prezentaci, nikoliv o nabídku smlouvy ani individualizované investiční poradenství.

Zobrazit celý disclaimer
Podrobné informace o této příležitosti

Podrobné informace o této příležitosti

Stáhnout brožuru (PDF)

O indexu S&P 500

Index S&P 500 (Standard & Poor’s 500), v němž mají významné zastoupení společnosti jako Apple, Microsoft, Amazon, Tesla nebo Johnson & Johnson. 

Index S&P 500 je důležitým ukazatelem pro investory, kteří sledují vývoj amerického akciového trhu. Často slouží jako benchmark pro hodnocení výkonnosti investičních fondů a portfolií. Jeho hodnota se pravidelně aktualizuje během obchodovacích dnů a tvoří základ pro mnoho finančních produktů, jako jsou indexové fondy, futures kontrakty, opce a investiční certifikáty.

O indexu S&P 500
Zobrazit celý disclaimer
Jak funguje certifikát Twin-Win Garant

Jak funguje certifikát Twin-Win Garant

Výnos certifikátu je navázán na vývoj akciového indexu S&P 500. Vydělat můžete nejen na růstu, ale i na jeho částečném poklesu.

  • Pokud tedy index vzroste o 15 %, získáte výnos 15 %. Pokud index klesne o 15 %, vy pořád získáte
    výnos 15 %.
  • Tato funkcionalita je ovšem omezena do výše 40 %. V případě, že index překoná tuto bariéru (ať už růstem, či poklesem), máte garantovaný výnos 104 % z investované částky.
  • Garance výnosu 104 % platí i v případě, že výkonnost certifikátu bude v rozmezí 96–104 %.

Porováná se Počáteční hodnota indexu ze dne 30. 11. 2023 s hodnotou v den finálního ocenění,
což bude 31. 3. 2027.

Zobrazit celý disclaimer

Všichni tušíme, že se období vysokých úrokových sazeb blíží svému konci, což bude mít přímý dopad na naše možnosti k sestavení investičních certifikátů s vysokou úrovní kapitálové garance. Chtěli jsme proto využít aktuálně ještě příznivých podmínek a představit našim klientům něco opravdu mimořádného. Twin-Win Garant na index S&P 500 se 104% garancí je přesně tou mimořádnou příležitostí, kterou byste si neměli nechat uniknout.

Jiří ŠimaraHead of product development

Časté dotazy investorů

Upisovací období je do 30. 11. 2023 do 15:00 hodin. 

Den splatnosti certifikátu je 14. 4. 2027, investice je tedy celkem na 40 měsíců. 

Certifikát je vždy možné odprodat emitentovi zpět formou příkazu na sekundárním trhu. V takovém případě se určí cena certifikátu na základě aktuální tržní situace, vývoje ceny podkladového aktiva a doby do řádné splatnosti certifikátu.

Stačí vyplnit formulář výše a naši makléři se vám ozvou a investičním procesem vás provedou. Investiční účet si u nás můžete otevřít online nebo osobně na pobočce.

Minimální částka je nominální hodnota jednoho certifikátu, což je 1000 Kč. Horní hranice není nijak omezena.

Investiční certifikát typu Twin-Win je složen z mixu opčních kontraktů, které jsou emitentem kombinovány tak, aby jejich hodnota rostla jak v případě poklesu, tak i růstu podkladového aktiva. V kombinaci s dluhopisovou částí investičního certifikátu, která se stará o kapitálovou garanci, je tedy zajištěna pozitivní výkonnost v případě jakéhokoliv pohybu na podkladovém aktivu.

Výše poplatku se liší dle investovaného objemu, maximálně však do výše 3 % z investované částky.

Ano, budete mít přístup do VIP sekce, kde se pravidelně aktualizují údaje o vašich investicích.

Náš certifikát je měnově zajištěn, tudíž nepodstupujete měnové riziko (např. při oslabení CZK vůči USD).

Před nákupem investičního certifikátu byste měli zohlednit tato rizika:

Kreditní riziko – Důsledkem nepříznivého tržního prostředí, chybného rozhodnutí managementu nebo jiných vnějších či vnitřních faktorů se Emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy, včetně těch z certifikátů.

Tržní riziko – Může nastat pokles hodnoty aktiv Emitenta v důsledku změn v základních tržních parametrech, jako jsou měnové kurzy či úrokové sazby. Existuje i riziko spojené se změnou právních či daňových předpisů nebo jejich výkladů.

Riziko likvidity – Emitent není povinen vytvářet sekundární trh pro obchodování s certifikáty. Investor nemusí být schopen certifikát prodat za adekvátní tržní cenu až do jejich splatnosti.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer
Tyto webové stránky jsou provozovány společností CYRRUS, a.s., IČ 639 07 020, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „společnost“ nebo „CYRRUS“). Společnost prostřednictvím webových stránek kontroluje a dále zpracovává informace uložené v souborech typu cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem mimo jiné i k personalizaci obsahu. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech. Více informací zde.