Na veleúspěšný konec loňského roku však nedokázaly small caps navázat a v roce 2017 tak jejich výkonnost výrazně zaostává za large caps (firmy s vyšší tržní kapitalizací). Souhrnný americký index S&P 500 zhodnotil od začátku roku o téměř 12 %, zatímco S&P SmallCap 600 přidal pouze 4,4 %. Co takovou podvýkonnost zapříčinilo? Small caps měly profitovat z agresivních fiskálních stimulů Donalda Trumpa. Vzhledem k chybějícímu konsensu v americkém kongresu však prezident žádnou z výraznějších reforem prozatím neprosadil.

VÝKONNOST INDEXŮ S&P 500 A S&P SMALLCAP 600 OD ZAČÁTKU ROKU

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Poslední vývoj však naznačuje, že se Trumpovi podařilo získat podporu v řadách demokratů a daňová reforma tak začíná nabývat reálnějších kontur. Podle vedení republikánské strany dojde k představení reformy nejpozději do ledna 2018. Proč je změna daňového systému pro small caps klíčová? Menší firmy obecně disponují omezenějšími možnostmi daňové optimalizace (velké nadnárodní korporace přelévají zisky to jurisdikcí s nižší daňovou zátěží) a případné snížení korporátní daně se nadproporčně promítne právě do zisků společností s malou tržní kapitalizací. Jelikož se small caps většinou orientují na domácí trh, pomůže jejich tržbám také snížení daní z příjmů fyzických osob, které povede k růstu disponibilních příjmů amerických domácností.

Menší firmy jsou vzhledem ke své orientaci na domácí trh rovněž odolnější vůči silnému USD. Dolar se sice aktuálně nachází na více než dvouletých minimech, avšak aktuální výhled Fedu, ohledně restriktivnější měnové politiky, může vést k obratu. Je empiricky prokázáno, že pokud dochází k utahování monetární politiky, překonávají small caps svou výkonností korporace s vysokou tržní kapitalizací. Výraznější pravděpodobnost reformy daní a více jestřábí rétoriku Fedu trhy reflektují – zatímco širší index S&P 500 posílil v září o necelé procento, překonal jej index S&P SmallCap 600 téměř čtyřnásobně.

Jako určité riziko vnímáme zvýšené hodnoty valuačních metrik jako P/E. S&P SmallCap 600 se aktuálně obchoduje na téměř 23násobku svého očekávaného zisku, zatímco S&P 500 pouze na 19,2 násobku. Akcie menších společností však v průměru vykazují rychlejší tempo růstu zisků. Proto lze jejich vyšší P/E považovat za ospravedlnitelné. Z níže uvedeného grafu navíc můžeme vypozorovat, že se aktuální úroveň P/E nenachází na maximech.

VÝVOJ předběhového p/e indexu smallcap 600 za posledních pět let

Zdroj: Bloomberg, CYRRUS, a.s.

Investici do small caps akcií doporučujeme realizovat prostřednictvím ETF, jejichž nákupem dosáhne investor vyššího stupně diverzifikace a omezí tak unikátní riziko jednotlivých společností. V textu zmiňovaný S&P SmallCap 600 Index může investor replikovat nákupem IJR US (iShares Core S&P Small-Cap ETF). Index se skládá z 600 společností s tržní kapitalizací mezi $450m až $2,1 mld. Další možností je nákup IWM US (iShares Russell 2000 ETF). Podkladový index Russell 2000 představuje jeden z nejrozšířenějších benchmarků pro small cap akcie. Index se skládá z 2000 akcií s nejnižší tržní kapitalizací v rámci indexu Russel 3000 (jeden z nejširších amerických indexů, až 98 % všech investovatelných akcií). Těchto 2000 akcií reprezentuje pouze 8 % celkové kapitalizace indexu Russell 3000. Tržní hodnota firem se pohybuje v intervalu od $144m, do $4,4 mld.

Do budoucna očekávám nadvýkonnost amerických firem s nízkou tržní kapitalizací oproti velkým korporacím. Případné snížení daňové zátěže se výrazněji promítne právě do zisků small caps. Mezi jejich další výhody patří zejména vyšší odolnost proti silnému USD – vzhledem k primární orientaci na domácí trh.

Tomáš PfeilerPortfolio manažer

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.