Investiční portfolio Modré zlato 2

Investiční portfolio Modré zlato 2

Voda je nenahraditelnou komoditou, a to ať už jde o přímou spotřebu domácností, její využití v průmyslu
či v zemědělství. Poptávka po vodě se navyšuje kvůli populační expanzi v kombinaci se zlepšující se životní
úrovní v rozvíjejících se zemích. Spolu s růstem poptávky je pozorován i citelný nárůst cen této komodity.
Rostoucí globální poptávka po vodě a její limitovaná nabídka tak znamená solidní základ pro dlouhodobou investici.

Více o investici

7 důvodů, proč investovat do vodohospodářství

  • Pro výrobu jídla, které každý z nás denně spotřebuje, je využito neuvěřitelných 2 až 5 tisíc litrů vody.
  • Při produkci jediného hamburgeru se spotřebuje více než 2 tisíce litrů vody.
  • Jen přibližně 2,5 % veškeré vody na planetě Zemi lze považovat za nezávadné pro lidské zdraví.
  • Zpřísňující se hygienické standardy povedou k nutnosti investic do infrastruktury a čistících zařízení.
  • Do 15 let by poptávka po pitné vodě měla převyšovat nabídku o 40 %.
  • Zároveň dvě třetiny globální populace budou nadále trpět nedostatkem pitné vody.
  • Počet lidí na světě by měl do roku 2030 vzrůst ze současných 7,5 mld. na 8,5 mld.

Myslíte si také, že problémy s efektivním využíváním vodních zdrojů a s nedostatkem vody obecně jsou jedněmi z nejzávažnějších výzev dneška?

Připravili jsme pro vás investiční porfolio, které vám umožní investovat do akcií firem, které tyto výzvy pomalu řeší a investují miliardy dolarů do vývoje nových technologií, které mohou pomoci nejvíce ohroženým oblastem.

Investiční portfolio Modré zlato 2

Investiční portfolio Modré zlato 2

Investujte do aktivně řízeného portfolia vodohospodářských firem.

Více o certifikátu

Jaké firmy mohou být zařazeny do portfolia?

Připravované aktivně řízené investiční portfolio, ve kterém bude výkonnost jednotlivých aktiv pravidelně kontrolována a analyzována, případně budou prováděny žádoucí změny, bude široce diverzifikované mezi jednotlivé segmenty vodohospodářského sektoru. Zároveň jsou vybírány firmy, které se dlouhodobě vyznačují dostatečnou finanční stabilitou a s ohledem na jejich dosavadní úspěchy a potenciál celého odvětví není pravděpodobné zhoršení jejich pozice na trhu.

 

Zaujala vás tato investiční příležitost?

Dejte nám o sobě vědět

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.