V čem spočívá funkcionalita All coupon?

Certifikát nabízí výplatu výnosů v pravidelných kvartálních kuponech. Pokud však budou všechna podkladová aktiva po devíti měsících od počátku investice na nebo nad hranicí 100 % své počáteční hodnoty, investice skončí a investorům bude vyplacen celý investovaný kapitál spolu s kupony za dva roky.

Pokud neproběhne autocall po devíti měsících, investice pokračuje a k předčasnému splacení může dojít každý následující kvartál, stále s vyplacením všech kuponů.

Zobrazit celý disclaimer

Podkladová aktiva certifikátu

Estée Lauder
(EL UN)

Estée Lauder, přední jméno v luxusní kosmetice, působí ve více než 150 zemích s více než 62 000 zaměstnanci. Dlouhodobě prokazuje adaptabilitu a schopnost inovovat i v náročných podmínkách. Investuje do rozvoje produktů, digitálního marketingu a expanze na nové trhy, což posiluje její postavení v průmyslu a naznačuje silný potenciál pro další růst.


 

Hermès International
(RMS FP)

Světoznámý výrobce luxusního zboží má pevné postavení na globálním trhu s působností ve více než 50 zemích. Se svými více než 17 000 zaměstnanci se společnost specializuje na výrobu vysoce kvalitních kožených výrobků, módních doplňků, oděvů, parfémů a domácího zboží, mezi nimi např. ikonické kabelky Birkin a Kelly. V prvním čtvrtletí roku 2024 Hermès dosáhl mírného růstu tržeb, což dokládá sílu značky.

LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton
(MC FP)

Celosvětově uznávaný lídr v luxusním průmyslu vyniká svým rozsáhlým portfoliem přesahujícím 70 značek. Sídlí v Paříži, působí ve více než 100 zemích a zaměstnává více než 150 000 lidí. V roce 2023 LVMH zaznamenala značný růst tržeb díky své strategické diverzifikaci. Na začátku roku 2024 LVMH nadále udržuje stabilní růst. Společnost se zavázala k posílení digitalizace a udržitelnosti.

 

Porsche
(P911 GY)

S působností ve více než 100 zemích a s tisíci zaměstnanci po celém světě vyrábí nejžádanější sportovní vozy, např. legendární modely 911, Cayenne a Taycan. V  roce 2023 segment sportovních vozů a SUV tvořil významnou část jeho celkových prodejů. Ve fiskálním prvním čtvrtletí roku 2024 Porsche demonstrovalo svou odolnost vůči globálním ekonomickým výzvám, dosahujíc stabilního růstu tržeb.

Chcete vědět více?

Chcete vědět více?

Stáhnout kompletní brožuru (PDF)

Máte zájem investovat, nebo se chcete dozvědět více?

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zobrazit celý disclaimer