9 % DUO-SAFE PREMIUM: Online dravci 5/2020

9 % DUO-SAFE PREMIUM: Online dravci 5/2020

Současná situace okolo koronaviru se v mnohých případech negativně podepíše na hospodářských výsledcích některých společností. Naopak těžit z pesimistické nálady budou v následujících kvartálech společnosti ze sektoru e-commerce. Proto jsme pro vás nechali připravit investiční příležitost, při které můžete participovat na úspěšných, stabilních a známých společnostech z tohoto sektoru. Jedná se o firmy, které svoji obchodní činnost provádí prostřednictvím internetu a pomocí dalších elektronických prostředků. E-commerce je specifický rychlejším pronikáním na nové trhy a poskytováním zboží a služeb zákazníkům levněji díky efektivnějšímu využití distribučních kanálů. 

VÍCE O INVESTICI
Výnos až 18 % za 24 měsíců
Dvojitá ochrana investice
Kapitálová bariéra na 70 %
Měnové zajištění do CZK

VÝNOS AŽ 9 % P. A. ZAUJME  KAŽDÉHO INVESTORA

Podkladovými akciemi tohoto certifikátu jsou společnosti Amazon, Microsoft, PayPal a Visa. Nabízený certifikát umožňuje investorovi získat výnos až 18 % za 24 měsíců v případě ukončení produktu po dvou letech, popř. až 27 % za 36 měsíců, pokud by došlo k prodloužení splatnosti certifikátu o jeden rok. Hlavní výhodou je spojení hned dvou ochranných prvků, které chrání investovaný kapitál proti případnému poklesu na akciových trzích. Prvním z nich je Kapitálová bariéra a druhým je pak Star úroveň.

AMAZON

Americká firma Amazon je jedním z nejstarších, nejinovativnějších a největších internetových obchodů na světě. Společnost pověstná výraznými investicemi a zaváděním nových revolučních služeb je stále větší hrozbou pro tradiční kamenné obchody. Svou úspěšnou expanzí na poli cloudových služeb čím dál více v tomto segmentu konkuruje i technologickým gigantům. V letošním roce se podle odhadů podaří navýšit tržby o 20 % na astronomických 335 miliard USD, přičemž firma by v tomto tempu růstu neměla příliš polevovat ani v příštích letech. Důvodem je neutuchající zájem Američanů o nákupy z pohodlí domova. Firma bude navíc využívat své rozsáhlé zákaznické základny, které čítají více než 100 milionů uživatelů v rámci programu Amazon Prime.
 

MICROSOFT

Kdo by neznal společnost Microsoft – technologického giganta a jednu z nejhodnotnějších společností na světě? Vlajkovou loď společnosti tvoří známý operační systém Windows s podílem na trhu 88 %. Tržby společnosti dosáhly v loňském roce 125,8 miliard USD a rostou stabilním ročním tempem 10–15 %. Za růstem v posledních letech stojí zejména strategie firmy zaměřit se na poskytování cloudových služeb a také přetrvávající obliba OS Windows a kancelářského balíku Office. Očekává se, že růst tržeb v příštích letech bude pokračovat, a to zejména díky stále rostoucí poptávce po cloudu. Společnost poskytuje zejména veřejné cloudové služby a službu hybridního cloudu. Microsoft klade velký důraz na etické a environmentální standardy. Několik let za sebou se mu úspěšné daří snižovat uhlíkovou stopu.
 

PAYPAL

PayPal je technologická společnost zprostředkovávající digitální a mobilní platby, která vznikla v roce 2012 odštěpením od firmy eBay. Od té doby překonal průměrný roční růst výnosů hranici 20 %. PayPal se stal gigantem ve svém segmentu disponující více než 270 miliony aktivních účtů a nadále se rozvíjí na dynamicky expandujícím e-commerce trhu. Společnost nadále rozšiřuje svá partnerství s provozovateli platebních sítí, bankami, technologickými obry či e-commerce platformami s cílem navyšovat své tržby. Za zmínku stojí, že se firmě současně se zvyšováním tržního podílu daří zlepšovat ziskové marže. Pro letošní rok se očekává růst ziskové marže (EBITDA) o cca 4 procentní body. Narůstá počet nových uživatelů. Důležité je zejména zvýšení uživatelů na smartphonech, jejichž počet ročně expanduje tempem 30 %. V roce 2019 dosáhl zisk společnosti hodnoty 3,7 miliardy USD. V loňském roce utržila firma 17,7 miliard USD.

VISA

Americká společnost Visa je provozovatelem největší elektronické platební sítě na světě. Firma zabírá přibližně polovinu světového trhu platebních karet, což představuje jednoznačně prvenství mezi poskytovateli elektronických platebních transakcí a její pla tební karty jsou nejvíce uznávané po celém světě. Byznys spo lečnosti stále prochází dynamickým růstem. Společnost provozuje na 3,3 miliardy platebních karet ve více než 200 státech celosvětově. Dlouhodobě společnost profituje z příklonu k bezhotovostním platbám a rostoucí oblibě e-commerce. Kromě dlouhodobě etablované pozice v oblasti pla tebních karet se Visa snaží pronikat i do nekaretních produktů jako například platby „business to business“. Pro rok 2020 se oče kává čistý zisk ve výši 11,7 miliard dolarů. Poskytovatel platebních karet generuje úctyhodnou EBITDA marži ve výši 69,8 %.
 

9 % DUO-SAFE PREMIUM: Online dravci 5/2020

9 % DUO-SAFE PREMIUM: Online dravci 5/2020

Získejte výnos až 18 % za 2 roky a chraňte svou investici hned pomocí dvou prvků určených k ochraně svého kapitálu.

Leták v pdf

Časté dotazy

Kapitálová bariéra u tohoto certifikátu je nastavena na 70 %. To znamená, že pokud v Den finálního ocenění neztratí žádná z Podkladových akcií 30 %  a více své Počáteční hodnoty, pak investor získá zpět 100 % investovaného kapitálu, plus případný výnos z certifikátu. Pokud je Kapitálová bariéra proražena některou z Podkladových akcií záleží ještě na druhém ochranném prvku tohoto certifikátu – Star úrovni.

Star úroveň tohoto certifikátu je nastavena na 110 %. To znamená, že pokud alespoň jedna z Podkladových akcií dosáhne v Den finálního ocenění 110 % a více své Počáteční hodnoty, pak bude investorům vyplaceno 100 % vloženého kapitálu, samožřejmě plus případný kupónový výnos z investice. Pokud není Star úrovně dosaženo ani jednou z Podkladových akcií, záleží ještě na druhém ochranném prvku tohoto certifikátu – Kapitálové bariéře.

Do certifikátu lze investovat prostřednictvím služby Moje strategie bez vstupních poplatků, investor platí 3 % p. a. za správu investice.

Tato investice je měnově zajištěna v českých korunách. Investor tedy nemusí sledovat vývoj měnových párů po čas investice.

Zaujala vás možnost této investice?
Dejte nám vědět!

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Zavolejte nám

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.