9 % DUO-SAFE PREMIUM: Globální mix 1/2020

9 % DUO-SAFE PREMIUM: Globální mix 1/2020

9 % DUO-SAFE PREMIUM: GLOBÁLNÍ MIX 1/2020 nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty výnosu ve výši až 9 % p. a. Kapitálová bariéra je nastavena na 70 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií a ochranná Star úroveň je nastavena na 110 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií.

VÍCE O INVESTICI
Výnos až 18 % za 24 měsíců
Dvojitá ochrana investice
Kapitálová bariéra na 70 %
Měnové zajištění do CZK

VÝNOS AŽ 9 % P. A. ZAUJME  KAŽDÉHO INVESTORA

Investice je koncipovaná na 2 roky s možností získat každý rok výnos až 9 %. Výplata výnosu probíhá průběžně formou čtvrtletních kupónů ve výši 2,25 %, celkově tedy můžete získat výnos až 18 % za 2 roky. Podkladovými aktivy, na jejichž výkonnost jsou navázány podmínky pro výplatu výnosů a další funkce tohoto certifikátu, jsou světoznámé firmy: Airbus, American Airlines Group, Logitech International a Goldman Sachs.

 

Výhody certifikátu

 

 • Atraktivní kupón vyplacený čtvrtletně ve výši 2,25 % (9 % p. a.).
   
 • Certifikát obsahuje dvojici ochranných prvků investovaného kapitálu v podobě Kapitálové bariéry a Star úrovně.
   
 • Sledování Kapitálové bariéry pouze v Den finálního ocenění, nikoliv kontinuálně.
   
 • Inovativní funkcionalita Druhá šance, která umožní prodloužení investičního horizontu v případě nepříznivých tržních podmínek.
   
 • Denní obchodování a likvidita během života produktu poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.
   
 • Investice měnově zajištěna do CZK.

STAR ÚROVEŇ A KAPITÁLOVÁ BARIÉRA CHRÁNÍ INVESTOVANÝ KAPITÁL

Investiční certifikát obsahuje dvě funkcionality chránící za splnění určených podmínek investovaný kapitál. Investor tedy neparticipuje přímo na výkonnosti Podkladových aktiv, ale sleduje jejich výkonnost v pásmech určených funkcionalitou investičního certifikátu.

Kupónové výnosy: Investor obdrží každé čtvrtletí kupón ve výši 2,25 % (9 % p. a.) za předpokladu, že žádná z Podkladových akcií nebude v Rozhodný den pro výplatu kupónu o více jak 32 % pod Počáteční hodnotou. Pokud některý z kupónů (případně více po sobě) nebude vyplacen a ve zbývající době do splatnosti budou splněny podmínky pro výplatu některého z dalších kupónů, dojde automaticky k výplatě i dosud nevyplacených kupónů.
Investovaný kapitál: Nedojde-li k předčasnému splacení, je pro určení výše konečné výplaty plynoucí z certifikátu ke splatnosti důležitá výkonnost čtyř Podkladových akcií. Pokud v Den finálního ocenění nebude proražena úroveň Kapitálové bariéry žádnou z Podkladových akcií, nebo pokud bude alespoň jedna z Podkladových akcií na nebo nad svojí Star úrovní, získá investor celkem 100 % investovaného kapitálu plus výnos ve formě vyplacených kupónů. Dojde-li v Den finálního ocenění k proražení Kapitálové bariéry některou z Podkladových akcií a zároveň budou-li v Den finálního ocenění ceny všech Podkladových akcií certifikátu pod svojí Star úrovní, dojde k aktivaci funkce Druhá šance.


Druhá šance: Automatické prodloužení splatnosti o 12 měsíců v případě splnění výše uvedených podmínek. Ke Dni finálního pozorování v případě aktivace funkce Druhá šance bude opětovně pozorována Kapitálová bariéra. Dojde-li k tomuto dni k jejímu proražení, investor participuje 1 : 1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností a obdrží za každý kus certifikátu celý počet těchto Podkladových akcií. Zbývající hodnota bude vyplacena v hotovosti. Ke Star úrovni se opětovně nepřihlíží.

9 % DUO-SAFE PREMIUM: Globální mix 1/2020

9 % DUO-SAFE PREMIUM: Globální mix 1/2020

Získejte výnos až 18 % za 2 roky a chraňte svou investici hned pomocí dvou prvků určených ke 100% ochraně kapitálu.

Leták v pdf

Časté dotazy

Kapitálová bariéra u tohoto certifikátu je nastavena na 70 %. To znamená, že pokud v Den finálního ocenění neztratí žádná z Podkladových akcií 30 %  a více své Počáteční hodnoty, pak investor získá zpět 100 % investovaného kapitálu, plus případný výnos z certifikátu. Pokud je Kapitálová bariéra proražena některou z Podkladových akcií záleží ještě na druhém ochranném prvku tohoto certifikátu – Star úrovni.

Star úroveň tohoto certifikátu je nastavena na 110 %. To znamená, že pokud alespoň jedna z Podkladových akcií dosáhne v Den finálního ocenění 110 % a více své Počáteční hodnoty, pak bude investorům vyplaceno 100 % vloženého kapitálu, samožřejmě plus případný kupónový výnos z investice. Pokud není Star úrovně dosaženo ani jednou z Podkladových akcií, záleží ještě na druhém ochranném prvku tohoto certifikátu – Kapitálové bariéře.

Do certifikátu lze investovat prostřednictvím služby Moje strategie bez vstupních poplatků, investor platí 3 % p. a. za správu investice.

Tato investice je měnově zajištěna v českých korunách. Investor tedy nemusí sledovat vývoj měnových párů po čas investice.

Máte otázky k této investiční příležitosti? Napište nám

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.