9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: HEALTHCARE 2019 CZK

9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: HEALTHCARE 2019 CZK

Největší demografickou změnou, která čeká vyspělé země, je zvyšující se počet lidí v pokročilém věku. Na prodlužování života se výrazně podílejí farmaceutické společnosti, které přicházejí se stále novými a účinějšími léky i na ty nejzákeřnější nemoci. Přičemž zvyšující se úspěšnost léčby vede nejen k demografickým proměnám společnosti, delšímu životu, ale také otázce, jak zajistit občanům aktivní staří. I v této perspektivní oblasti hrají farmaceutické společnosti zásadní roli a není tedy překvapením, že segement farmacie má výrazný potenciál také z pohledu investorů.

V rámci nové investiční příležitosti s výnosem až 9 % p. a. vám představíme firmy: AbbVie, Bayer, Fresenius, Sanofi

Více o investici
Výnos až 9 % p. a.
Star úroveň ve výši 107 %
Kapitálová bariéra na úrovni 70 %
Doba splatnosti certifikátu 2 roky

Proč investovat do 9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁTU?

Jedná se o investici s poměrně krátkou dobou splatnosti, maximálně 2 roky, a výnosem až 18 % (9 % p. a.). Kromě pečlivého výběru podkladových aktiv, kterými jsou akcie významných farmaceutických firem (AbbVie, Bayer, Fresenius, Sanofi), jsou pro ochranu investovaného kapitálu zařazeny v certifikátu dva ochranné prvky - Kapitálová bariéra a Star úroveň.

Certifikát nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty výnosu ve výši až 9 % p. a. Kupón je vyplácen čtvrtletně ve výši 2,25 % za předpokladu, že žádná z Podkladových akcií nebude v Rozhodný den pro výplatu kupónu o více jak 30 % pod Počáteční hodnotou. Kapitálová bariéra je nastavena na 70 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií a ochranná Star úroveň je nastavena na 107 % Počáteční hodnoty jednotlivých akcií. Sledování Kapitálové bariéry probíhá pouze v Den finálního ocenění. Pokud ke Dni finálního ocenění dojde k proražení Kapitálové bariéry, přičemž žádná z Podkladových akcií nedosáhne své Star úrovně, dojde ve splatnosti k fyzickému vypořádání. Investor v tomto případě obdrží za každý kus certifikátu celý počet Podkladových akcií s nejnižší výkonností a zbývající hodnota certifikátu bude vyplacena v hotovosti. Nabízený certifikát je zajištěn do CZK. Doba splatnosti certifikátu je nastavena na 24 měsíců, certifikát lze však prodat i před datem splatnosti.

9 % DUO-SAFE CERTIFIKÁT: HEALTHCARE 2019 CZK

9 % DUO-SAFE CERTIFIKÁT: HEALTHCARE 2019 CZK

Zjistěte více o farmaceutických firmách, které v následujících letech chystají přelomové léky. Můžete získat výnos až 9 % p. a.

Více o certifikátu

Zaujala vás tato investice? Napište nám a my vám zavoláme

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Časté otázky investorů

Kapitálová bariéra u tohoto certifikátu je nastavena na 70 %. To znamená, že pokud v Den finálního ocenění neztratí žádná z Podkladových akcií 30 %  a více své Počáteční hodnoty, pak investor získá zpět 100 % investovaného kapitálu, plus případný výnos z certifikátu. Pokud je Kapitálová bariéra proražena některou z Podkladových akcií záleží ještě na druhém ochranném prvku tohoto certifikátu - Star úrovni.

Star úroveň tohoto certifikátu je nastavena na 107 %. To znamená, že pokud alespoň jedna z Podkladových akcií dosáhne v Den finálního ocenění 107 % a více své Počáteční hodnoty, pak bude investorům vyplaceno 100 % vloženého kapitálu, samožřejmě plus případný kupónový výnos z investice. Pokud není Star úrovně dosaženo ani jednou z Podkladových akcií, záleží ještě na druhém ochranném prvku tohoto certifikátu - Kapitálové beriéře.

Do certifikátu lze investovat prostřednictvím služby Moje strategie bez vstupních poplatků, investor platí 3 % p. a. za správu investice.

Tato investice je měnově zajištěna v českých korunách.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.