9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: EUROATLANTICKÝ VÝBĚR CZK

9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: EUROATLANTICKÝ VÝBĚR CZK

Firmy na obou stranách Atlantiku jsou symbolem prosperity a technologického pokroku. I když ne všechny si své výsadní postavení udržely, stále se najdou dlouhodobě úspěšné a zároveň pro investory zajímavé společnosti. Právě takové byly vybrány do nového 9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: EUROATLANTICKÝ VÝBĚR CZK. Tato investiční příležitost vám kromě měnového zajištění nabízí také dvojitou ochranu investovaného kapitálu - Kapitálovou bariéru a Star úroveň.

Podkladová aktiva: Adidas, Applied Materials, Daimler, General Motors

Více o investici
Výnos až 9 % p. a.
Star úroveň ve výši 107 %
Kapitálová bariéra na úrovni 70 %
Doba splatnosti certifikátu 2 roky
Akce: Milujte je a množte je

Akce: Milujte je a množte je

Investujte v květnu a získejte vedení účtu v rámci služby Moje strategie na 2 měsíce zdarma. Využít můžete například tento investiční certifikát s výnosem až 9 % p. a.

Jak funguje dvojitá ochrana investovaného kapitálu?

Investiční certifikát obsahuje dvě funkcionality chránící za splnění určených podmínek investovaný kapitál. Investor tedy neparticipuje přímo na výkonnosti Podkladových aktiv, ale sleduje jejich výkonnost v pásmech určených funkcionalitou investičního certifikátu.

Jak funguje Kapitálová bariéra Star úroveň  se dozvíte ve videu níže.

 

Obě funkcionality zajišťují ochranu 100 % investovaného kapitálu samostatně, stačí tedy, aby byly splněny podmínky jedné z nich.

Pokud není splněna ani jedna z podmínek zajišťujících 100% ochranu investovaného kapitálu, podílí se investor na vývoji hodnoty Podkladové akcie s nejnižší výkonností v poměru 1 : 1.

Výnos až 9 % p. a. formou čtvrtletních kupónů

Investoři získávají výnos z certifikátu formou čtvrtletních kupónů ve výši 2,25 % (9 % p. a.). Podmínkou pro výplatu kupónu za dané čtvrtletí je, že výkonnost všech Podkladových akcií bude v Rozhodný den pro výplatu kupónu nad úrovní alespoň 70 % jejich Počáteční hodnoty. Kupóny jsou splatné i zpětně, takže pokud bude v některém z následujících Rozhodných dní pro výplatu kupónu splněna podmínka pro výplatu kupónu, budou vyplaceny také kupóny za čtvrtletí, ve kterých nebyla splněna podmínka pro výplatu kupónu. Investiční certifikát obsahuje funkcionalitu na ochranu dosažených výnosů před poklesem, tzv. Autocall, který může zkrátit maximální dobu splatnosti certifikátu, která je 2 roky.

9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: EUROATLANTICKÝ VÝBĚR CZK

9 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: EUROATLANTICKÝ VÝBĚR CZK

Leták k investiční příležitosti s výnosem až 9 % p. a. zaměřené na úspěšné firmy na obou březích severního Atlantiku.

Více o certifikátu

Máte otázky k této investiční příležitosti? Napište nám

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Časté otázky investorů

Kapitálová bariéra u tohoto certifikátu je nastavena na 70 %. To znamená, že pokud v Den finálního ocenění neztratí žádná z Podkladových akcií 30 %  a více své Počáteční hodnoty, pak investor získá zpět 100 % investovaného kapitálu, plus případný výnos z certifikátu. Pokud je Kapitálová bariéra proražena některou z Podkladových akcií záleží ještě na druhém ochranném prvku tohoto certifikátu - Star úrovni.

Star úroveň tohoto certifikátu je nastavena na 107 %. To znamená, že pokud alespoň jedna z Podkladových akcií dosáhne v Den finálního ocenění 107 % a více své Počáteční hodnoty, pak bude investorům vyplaceno 100 % vloženého kapitálu, samožřejmě plus případný kupónový výnos z investice. Pokud není Star úrovně dosaženo ani jednou z Podkladových akcií, záleží ještě na druhém ochranném prvku tohoto certifikátu - Kapitálové beriéře.

Do certifikátu lze investovat prostřednictvím služby Moje strategie bez vstupních poplatků, investor platí 3 % p. a. za správu investice.

Tato investice je měnově zajištěna v českých korunách. Investor tedy nemusí sledovat vývoj měnových párů po čas investice.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.