9 % CYRRUS AKCIOVÝ DLUHOPIS: IT SECURITY

9 % CYRRUS AKCIOVÝ DLUHOPIS: IT SECURITY

Informace o útocích sofistikovaných virů v poslední době plní stránky světových médií. Není tedy divu, že stále více uživatelů a také firem přemýšlí o zabezpečení svých dat před útoky hackerů a jimi vytvořených škodlivých kódů. Hodnota dat je dnes zkrátka nevyčíslitelná. V sektoru IT bezpečnosti se momentálně točí stovky miliard dolarů ročně a meziročně roste objem investovaných prostředků v tomto odvětví o 16 %. Pro nikoho by tedy nemělo být překvapením, že mnohé firmy z oblasti IT Security mají obrovský investiční potenciál. Ten můžete do 27. 9. využít prostřednictvím 9% CYRRUS AKCIOVÉHO DLUHOPISU: IT SECURITY.

Více o dluhopisu

Do čeho budete investovat?

Vytvořili jsme pro vás podkladové portfolio, ve kterém najdete akcie 4 perspektivních firem. O těchto firmách jste již určitě slyšeli. Díky jejich silné pozici na trhu budou s velkou pravděpodobností jejich akcie v následujících letech výrazně růst. Jedná se o společnosti:

Broadcom společnost působí v oblastech realizace bezdrátové infrastruktury, bezdrátové komunikaci a zajištění úschovy dat.

Hewlett Packard Enterprise dceřiná společnost Hewlett Packard, která se specializuje na cloudové systémy a jejich zabezpečení.

Oracle druhá největší softwarová firma na světě a globální lídr ve správě a zabezpečení databází. Kybernetickým zabezpečením se zabývá divize Oracle Security.

Symantec společnost zaměřená na IT Security s tržbami přes 5 miliard dolarů. 59 % tržeb generuje sektor zabezpečení korporátních a vládních sítí.

Vyhlídky sektoru IT Security

3 trendy, které pozitivně ovlivňují celý sektor:

  • S ohledem na rostoucí počet útoků roste zájem jednotlivců i firem o profesionální software pro zabezpečení dat.
  • Rychlý nástup nových technologií (cloud, chytré spotřebiče) skýtá obrovský potenciál sektoru IT Security pro následující roky.
  • Vyspělé státy reagují na kybernetické hrozby zpřísňováním legislativy, týkající se zabezpečení citlivých dat ve státní i korporátní sféře.

Rizika sektoru IT Security:

  • S ohledem na velkou konkurenci v tomto sektoru je na místě investovat do stabilních společností, které dokáží nabízet komplexní a prověřená řešení.

Chcete vědět více o našem certifikátu s výnosem až 9 % p.a.?

Napište nám a my se vám obratem ozveme

 

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.