8,5 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: EVROPSKÝ VÝBĚR 2 CZK

8,5 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: EVROPSKÝ VÝBĚR 2 CZK

Podkladové akcie: Airbus, Daimler, ING, Société Générale

Každý investor požaduje co nejvyšší zhodnocení svých prostředků při co nejvyšší míře jejich ochrany. Právě proto vám nabízíme 8,5 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT, který spojuje atraktivním roční výnos s několika prvky ochrany investovaného kapitálu. Jednak je certifikát měnově zajištěn do českých korun, takže se investor nepodílí na ztrátách (či výnosech) spojených s kurzovým vývojem. Dalšími ochrannými prvky jsou bariérová ochrana ve výši 70 % a STAR úroveň ve výši 107 %, jak fungují v praxi se dočtete níže.

Více o investici
Výnos až 8,5 % p. a.
Investice na 24 měsíců
Dvojitá ochrana investovaného kapitálu
Měnové zajištění do CZK

Kam investujete?

Ještě než si rozebereme ochranné prvky certifikátu a jejich funkci, podívejme se na koš podkladových aktiv, do kterých investoři prostřednictvím 8,5 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: EVROPSKÝ VÝBĚR 2 investují. 

V koši podkladových aktiv najdeme akcie čtyř evropských firem, které spojuje silné postavení na trhu a zajímavý investiční potenciál. Zatímco u firmy Airbus je tento potenciál spojen s dlouhodobým růstem a úspěšnou akviziční strategií firmy, u společností Daimler, ING a Société Générale je potenciál spojen se současnou velmi atraktivní valuací a obchodními očekáváními ve střednědobém horizontu. I proto jsme zvolili investiční horizont v délce 24 měsíců, což odpovídá období, ve kterém by mělo dojít  k naplnění očekávaných pozitivních faktorů.

Více informací o výběru Podkladových akcií i ochranné funkcionalitě certifikátu se dozvíte v našem videu.

Jak funguje Ochrana investovaného kapitálu

Kromě měnového zajištění do českých korun obsahuje 8,5 % CYRRUS DUO-SAFE CERTIFIKÁT: EVROPSKÝ VÝBĚR 2 dvě funkcionality pro zajištění 100 % investovaného kapitálu.

Bariérová ochrana

Jedná se o ochranný prvek, který zajistí investorovi návratnost 100 % investovaného kapitálu v případě, že hodnota žádné z Podkladových akcií nebude v Den finálního ocenění pod 70 % její Počáteční hodnoty. Pokud je tato podmínka splněna, pak investor obdrží zpět 100 % investovaného kapitálu plus kupónový výnos. V případě, že podmínka není splněna, obsahuje certifikát další 100% ochranu kapitálu - STAR úroveň.

Star úroveň

Jedná se o ochranný prvek, který zajistí investorovi návratnost 100 % investovaného kapitálu v případě, že hodnota alespoň jedné z Podkladových akcií bude v Den finálního ocenění na nebo nad úrovní 107 % její Počáteční hodnoty. Pokud je tato podmínka splněna, pak investor obdrží zpět 100 % investovaného kapitálu plus kupónový výnos. V případě, že podmínka není splněna, obsahuje certifikát další 100% ochranu kapitálu - Kapitálovou bariéru.

Pokud obě ochranné funkcionality selžou...

Pokud není dosaženo STAR úrovně žádnou z Podkladových akcií a zároveň je proražena jednou či více Podkladovými akciemi bariéra ve výši 70 %, pak investor participuje v poměru 1 : 1 na vývoji Podkladové akcie s nejnižší výkonností.

Zaujala vás tato jedinečná obchodní příležitost?

Dejte nám o sobě vědět

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.