6 % CYRRUS CERTIFIKÁT: AMAZON & ALIBABA

6 % CYRRUS CERTIFIKÁT: AMAZON & ALIBABA

Maloobchodní sektor prakticky ve všech hlavních světových hospodářských centrech v posledních měsících vykazuje zvýšenou aktivitu. To potvrdily pro trhy indikativní prodeje o svátcích na konci roku, které vykázaly obecně silnou poptávku. Hlavně se pak dařilo prodávat online prodejcům jako je např. Amazon. Zvýšený zájem spotřebitelů využívat e-commerce služby souvisí se změnou spotřebitelského chování a jejich preferencí využívat pohodlnějších služeb, kterou vedou ke strukturálním změnám ve prospěch online odvětví. E-commerce profituje taky z příznivé fáze ekonomické cyklu. Globální ekonomický růst posiluje a s ním také spotřebitelský, firemní i investiční sentiment. Lidé mají lepší vyhlídky zaměstnání a růst mezd, navíc s růstem cen aktiv se zvyšuje jejich disponibilní příjem a zájem nakupovat.

Číst dále

eCommerce certifikát

Podkladovými aktivy tohoto certifikátu jsou akcie úspěšných firem Alibaba a Amazon, které se z oblasti ecommerce rozrostly do mnoha dalších perspektivních sektorů, například do oblasti velmi výnosných cloudových služeb.

AMAZON

Amazon patří mezi nejstarší a největší internetové obchody na světě. Společnost svůj původní byznys, prodej knih, rozšířila a nyní prodává veškeré spotřební zboží včetně potravin. Maloobchodní prodej ale není to, co zajímá investory v prvé řadě. Hlavní pozornost je zaměřena na dynamicky rostoucí cloudovou divizi firmy. Akcie společnosti za poslední roky posílily o více než 50 % a hodnota firmy překonala 580 mld. USD. V letošním roce se podle odhadů podaří navýšit tržby o 30 % na astronomických 177 mld. USD, přičemž v příštích letech by tempo růstu mělo zůstat na podobně vysokých úrovních díky neutuchajícímu zájmu Američanů o nákupy z pohodlí domova.

Alibaba

Alibaba je největší čínský internetový prodejce se záběrem i do finančních služeb či technologií. V Číně je naprosto dominantním hráčem, ovšem stále s velkým potenciálem zejména v zemědělských oblastech. Společnost provozuje e-commerce platformy AliExpress a Alibaba, které pomáhají propojovat prodávající s nakupujícími z řad jak korporátní, tak i soukromé klientely. Tržby rostou ročním tempem okolo 30 % a čistá zisková marže se pohybuje na úrovni 28 %. V příštích letech se díky pokračujícímu růstu a zlepšení efektivity očekává nárůst čisté ziskové marže až na 34-35 %. Alibaba zatím nevyplácí dividendu, ovšem 22 miliard dolarů na účtu, tedy 25 % aktiv, dává solidní naději na výplatu dividendy či zpětný odkup akcií v budoucnosti.

 

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.