20 % LADDER CERTIFIKÁT: TOP PICKS 2019

20 % LADDER CERTIFIKÁT: TOP PICKS 2019

Kterým firmám letos analytici věří nejvíce? Nový investiční certifikát s 90% garancí investovaného kapitálu a možným výnosem až 40 % za dva roky je dalším v řadě úspěšných certifikátů založených na predikci trhů předních ekonomů a investičních stratégů. Podkladovými aktivy certifikátu 20 % LADDER CERTIFIKÁT: TOP PICKS 2019 jsou akcie významných firem, kterým by se mělo v nadcházejících letech nadprůměrně dařit a spadají do investičních sektorů s optimistickým výhledem.

Podkladovými aktivy jsou akcie firem: AbbVie, Best Buy, Qualcomm, Verizon.

Více o investici
Výnos až 20 % p. a.
Top Picks pro rok 2019
90% ochrana kapitálu
Doba splatnosti max. 2 roky

Co můžete touto investicí získat?

Investory zajímá především výnos, který v případě tohoto certifkátu dosahuje až 40 % za 2 roky. Důležitým aspektem každé investice je podstupované riziko, které je v tomto případě omezeno 90% kapitálovou ochranou, maximální možná ztráta tedy je 10 % investované částky.

Investice je měnově zajištěná do českých korun, investor tedy nepodstupuje měnové riziko. Investice je tvořena podkladovými aktivy, kterými jsou akcie amerických firem, které byly zařazeny mezi Top Picks pro rok 2019: AbbVie, Best Buy, Qualcomm, Verizon.

 

Více informací se dozvíte v našem videu.

Jak funguje Investiční certifikát typu ladder?

20 % LADDER CERTIFIKÁT: TOP PICKS 2019 je investicí s maximální splatností 24 měsíců a kupónovým výnosem až 40 % (20 % p. a.). Kdy a za jakých podmínek dochází k výplatě kupónu a jaká je výše výnosu?

Kupónový výnos: K Rozhodnému dni pro výplatu finálního kupónu (1. 3. 2021) je finální tržní cena každé Podkladové akcie porovnána s její Počáteční hodnotou. Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností vyšší nebo rovna:

 • 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplacen 15% kupón.
 • 105 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplacen 40% kupón.

Investovaný kapitál: Pro určení výše konečné výplaty plynoucí z certifikátu ke splatnosti je důležitá cena čtyř podkladových akcií (AbbVie, Best Buy, Qualcomm a Verizon). Jestliže je v Den finálního ocenění:

 • Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností vyšší nebo rovna 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.
 • Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností nižší než 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplaceno 90 % investovaného kapitálu.

Autocall: Ke dni 6. 3. 2020 může dojít k předčasnému splacení certifikátu ve výši 110 % jeho Nominální hodnoty (výnos 10 % p. a.) v případě, že jsou všechny Podkladové akcie v Rozhodný den pro Autocall nad 100 % své počáteční hodnoty.

20 % LADDER CERTIFIKÁT: TOP PICKS 2019

20 % LADDER CERTIFIKÁT: TOP PICKS 2019

Zjistěte více o firmách vybraných jako top picks pro rok 2019 a vydělejte až 20 % p .a.

Více o certifikátu

Zaujala vás tato investice? Napište nám a my vám zavoláme

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Proč byly zařazeny právě tyto akciové tituly?

AbbVie

Jedna z největších farmaceutických společností na světě, která vyvíjí a prodává léky na léčbu autoimunitních nemocí.

 • nejúspěšnější lék: Humira (tržby +15 % ročně)

Dále se zaměřuje na výzkum léčiv v oblasti chronického autoimunitního onemocnění v revmatologii, gastroenterologii, dermatologii a onkologii.

 • 21 výzkumných a výrobních center po celém světě
 • produkty prodávají ve 170 zemích světa

Nově vyvíjený lék proti jedné z nejagresivnějších forem rakoviny by měl být uveden na trh v roce 2020, očekávané prodeje ve výši 5 miliard USD ročně.

Best Buy

Americká společnost a přední maloobchodní prodejce spotřební elektroniky a zábavního softwaru různých značek v USA, Kanadě a Mexiku.

 • nabízí produkty firem jako: Apple, Sony, Samsung a dalších

Prostřednictvím sítě dceřiných společností nabízejí klientům technickou podporu, konfiguraci a instalaci prodaných zařízení. 

 • v příštím roce odhadují růst tržeb v segmentu služeb na 43 miliard USD

Se svou sítí 1700 kamenných poboček a populárním internetovým obchodem má v segmentu spotřební elektroniky v USA 20% tržní podíl.

Qualcomm

Americká společnost zabývající se výrobou polovodičových a telekomunikačních zařízení, kde patří mezi největší inovátory.

 • zaměřená na segmenty mobilních telefonů a satelitních stanic, v nichž dodává kompletní chipsety největším společnostem na trhu

Vlajkovou lodí společnosti jsou v současnosti mikročipy pro mobilní telefony Qualcomm Snapdragon.

 • využívají je ve svých mobilních telefonech Samsung i iPhone

Firma dodává čipové vybavení pro provozovatele datových center a cloudových úložišť, což je s ohledem na rychle rostoucí poptávku velmi perspektivní segment do budoucna.

 • výnosy z této oblasti letos porostou 5% tempem

Verizon

Od roku 2004 je společnost součástí prestižního indexu Dow Jones Industrial Average.

 • nahradila v něm konkurenta AT&T

Dceřiná společnost Verizon Wireless je největším poskytovatelem bezdrátových komunikačních služeb s více jak 115 miliony propojení.

Verizon je druhým největším poskytovatelem telekomunikačních služeb ve Spojených státech.

 • výnosy dle odhadů za rok 2018 vzrostly meziročně o 3,9 %
 • společnost je velmi úspěšná v oblasti akvizice a daří se jí tak zvyšovat čistý zisk

 

 

Časté otázky investorů

U tohoto certifikátu se výplata finálního kupónu i výplata investovaného kapitálu odvíjejí od výkonnosti nejméně výkonné Podkladové akcie ke Dni finálního ocenění. Pokud je výkonnost této Podkladové akcie v rozmezí 90-105 % její Počáteční hodnoty, pak investor získá zpět 100 % investovaného kapitálu a výnos 15 %. Pokud je výkonnost této Podkladové akcie nad 105 % její Počáteční hodnoty, pak investor získá zpět 100 % investovaného kapitálu a výnos 40 %. Ztráta ve výši 10 % je realizována pouze, pokud tato Podkladová akcie nedosáhne výkonnosti 90 % své Počáteční hodnoty.

Do certifikátu lze investovat prostřednictvím služby Moje strategie bez vstupních poplatků, investor platí 3 % p. a. za správu investice.

Tato investice je měnově zajištěna v českých korunách, takže investor nemusí sledovat vývoj kurzu na měnových párech.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.