20 % LADDER CERTIFIKÁT - KRÁLOVÉ TRHU

20 % LADDER CERTIFIKÁT - KRÁLOVÉ TRHU

I mezi firmami, které patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější, lze najít společnosti, jejichž akcie na své maximum teprve čekají. A právě na tyto společnosti jsme se zaměřili v novém 20 % Ladder certifikátu - Králové trhu. Jako podkladová aktiva jsme vybrali firmy Coca-Cola, IBM, Procter & Gamble a Wells Fargo, tyto akciové tituly se vyznačují robustním cash flow, což jim umožňuje lépe zvládat výkyvy na trzích. Zjistěte, jak můžete investicí do těchto firem získat výnos až 20 % p. a.

Více o investici

Jak investice funguje?

Podkladová aktiva Ladder certifikátu: Coca-Cola, IBM, Procter & Gamble, Wells Fargo

Pro investory je nejzajímavější možnost získat vyšší výnos, než je skutečná výkonnost podkladových aktiv. Tato funkcionalita je označována jako Ladder, kdy investor neparticipuje na výnosu lineárně dle výkonnosti podkladových aktiv, ale "stoupá" po příčkách žebříku. Co to přesně znamená?

S ohledem na výnos:

  • 40 % za 2 roky v případě, že výkonnost všech Podkladových akcií oproti jejich Počáteční hodnotě dosáhla 5 % a více.
  • 20 % za 2 roky v případě, že cena každé Podkladové akcie zůstala na stejné úrovni nebo vzrostla do 5 % oproti její Počáteční hodnotě.
  • 5 % za 2 roky v případě, že cena žádné Podkladové akcie neklesla o více než 5 % oproti její původní hodnotě a zároveň není vyšší než Počáteční hodnota akcie.
  • Výnos je realizován formou kupónu. Pokud cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností klesla o více než 5 % oproti její Počáteční hodnotě, pak je výnos 0 %.

* Určujícím dnem pro určení výnosu z certifikátu je Rozhodný den pro výplatu kupónu.

S ohledem na investovaný kapitál:

  • Pokud Podkladová akcie s nejnižší výkonností neztratí ke Dni finálního ocenění více jak 5 % své hodnoty, pak investor získá zpět 100 % investovaného kapitálu.
  • Pokud Podkladová akcie s nejnižší výkonností ztratí ke Dni finálního ocenění 5 % a více ze své Počáteční hodnoty, pak investor získá zpět 90 % investovaného kapitálu.

S ohledem na měnu:

Certifikát je denominovaný v CZK bez měnového zajištění. Investor tedy nese měnové riziko kurzu USD/CZK, může však investici měnově zajistit dodatečně.

Výplatní profil ladder certifikátu ke splatnosti

Jak funguje ladder certifikát

20 % ladder certifikát: Králové trhu

20 % ladder certifikát: Králové trhu

Získejte výnos až 40 % za 2 roky díky investici do velkých firem s vysokou mírou cash flow a dlouhou tradicí.

Více o certifikátu

Podívejte se na souhrn toho, co vám nový certifikát nabízí:

Zaujala vás tato jedinečná obchodní příležitost?

Dejte nám o sobě vědět

Odesláním formuláře budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účel vyřízení vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.