18 % EXPRESS: TEXTRON 2/2020

18 % EXPRESS: TEXTRON 2/2020

Nabízený certifikát navazuje na velmi úspěšnou řadu produktů typu Express. Společnost Textron Inc. je americký průmyslový konglomerát s dceřinými společnostmi Arctic Cat, Bell Helicopter, Textron Aviation, Beechcraft, Hawker, Cessna a Lycoming Engines. Společnost má tržní kapitalizaci přesahující výši 10 miliard dolarů.

VÍCE O INVESTICI
Výnos až 18 %
Měnové zajištění do CZK.
Krátká doba splatnosti
Zóna proti poklesu ve výši 19,99 %

V celé své historii je společnost Textron zdrojem průlomových technologií v mnoha odvětvích. Z jeho vývojových laboratoří vyšla řada hlavních inovací ve vývoji letadel, obrněných vozidel, elektrických vozidel a automobilových systémů. Textron realizuje více než polovinu svých celkových výnosů na americkém trhu. Jako tahoun růstu se v poslední době ukazuje divize soukromých letounů, tzv. Business Jets. Cessna se přitom soustředí zejména na větší letadla s cílem získat vyšší tržní podíl na tomto lukrativním trhu, kde jsou vyšší marže než u menších jetů.

FUNKCIONALITA


Kupónové výnosy: Podmíněný kupón ve výši 18 % bude vyplacen za předpokladu, že tržní cena Podkladové akcie bude v Rozhodný den pro výplatu Podmíněného kupónu nad Rozhodnou úrovní pro výplatu Podmíněného kupónu, která je definována jako 100 % Počáteční hodnoty Podkladové akcie.
Investovaný kapitál: Pokud v Den finálního ocenění nebude dotčena nebo proražena úroveň Kapitálové bariéry Podkladovou akcií, získá investor celkem 100 % investovaného kapitálu. Dojde-li v Den finálního ocenění k dotčení nebo proražení Kapitálové bariéry Podkladovou akcií, investor participuje 1 : 1 na vývoji Podkladové akcie a obdrží za každý kus certifikátu celý počet Podkladové akcie. Zbývající hodnota bude vyplacena v hotovosti.


VÝHODY


Atraktivní Podmíněný kupón ve výši 18 %.
-
Bezpečnostní zóna proti poklesu ve výši 19,99 %.
-
Sledování Kapitálové bariéry pouze v Den finálního ocenění,
nikoliv kontinuálně.
-
Denní obchodování a likvidita během života produktu
poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.
-
Investice je měnově zajištěna v CZK.
-
Krátká doba splatnosti.

18 % EXPRESS: TEXTRON 2/2020

18 % EXPRESS: TEXTRON 2/2020

Získejte výnos až 18 % a chraňte svou investici prostřednictvím 80% kapitálové bariéry. Měnové zajištění do CZK je samozřejmostí.

Leták v pdf

Zaujala vás tato investice? Napište nám a my vám zavoláme

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.