15 % LADDER: SPOLEČNĚ PROTI PANDEMII 3/2020

15 % LADDER: SPOLEČNĚ PROTI PANDEMII 3/2020

Koronavirus je momentálně téma, které hýbe světem. Lze na něj však nahlížet i z pohledu potenciální investice. Nabízený březnový certifikát umožňuje participovat na potenciálních úspěších předních farmaceutických společností (AbbVie, Bayer AG, Gilead, GSK) z celého světa i společném globálním úsilí koronavirus porazit, a to při garanci návratnosti investovaného kapitálu ve výši minimálně 90 %.

VÍCE O INVESTICI »
Výnos až 15 % p.a.
90% KAPITÁLOVÁ OCHRANA
Certifikát typu LADDER
MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ DO CZK

Zhruba v polovině ledna letošního roku se objevily první zprávy o novém virovém onemocnění z čínského města Wu-chan. Zpočátku nepříliš vážně vypadající onemocnění se však ukázalo jako velmi nakažlivé a brzy si vyžádalo první lidské životy. Celá situace dramaticky eskalovala především kvůli probíhajícím oslavám lunárního nového roku, které je spojené s cestováním velkého množství lidí nejen po Číně, ale i po celém světě. Během února rostly počty nakažených vysokým tempem a postupně se objevovaly případy nákazy po celém světě. Aktuálně nejvíce zasaženými centry jsou kromě provincie Chu-Pei také Jižní Korea a sever Itálie.


Proti nákaze COVID-19 aktuálně neexistuje účinná vakcinace, léčba probíhá standardními antivirotiky. Farmaceutické společnosti z celého světa se momentálně předhání v tom, komu se podaří vyvinout fungující vakcínu, která zabrání dalšímu šíření viru, a také léčivo, kterým by bylo možné lépe potlačit nastupující příznaky onemocnění. Nabízený certifikát umožňuje participovat na potenciálních úspěších předních farmaceutických společností (AbbVie, Bayer AG, Gilead, GSK) z celého světa i společném globálním úsilí koronavirus porazit, a to při garanci návratnosti investovaného kapitálu ve výši minimálně 90 %.

 

15 % LADDER: SPOLEČNĚ PROTI PANDEMII 3/2020 má velmi atraktivní výnosový profil. Certifikát nabízí potenciální zhodnocení v podobě výplaty výnosu ve výši až 15 % p. a. Kupón závisející na výkonnosti Podkladových akcií bude vyplacen při splatnosti produktu. Zároveň certifikát poskytuje 90% garanci investovaného kapitálu a měnové zajištění do CZK. Doba splatnosti certifikátu je stanovena na 24 měsíců, certifikát však lze prodat i před datem splatnosti.

FUNKCIONALITA


Kupónové výnosy: K Rozhodnému dni pro výplatu finálního
kupónu je finální tržní cena každé Podkladové akcie porovnána s její Počáteční hodnotou.
Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonnosti vyšší nebo rovna než 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplacen 15% kupón.


Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonnosti vyšší než 105 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplacen 30% kupón.
Investovaný kapitál: Pro určení výše konečné výplaty
plynoucí z certifikátu ke splatnosti je důležitá cena čtyř akcií
(AbbVie, Bayer, Gilead Sciences a GlaxoSmithKline). Jestliže je v Den finálního ocenění:


a) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
vyšší nebo rovna 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je
investorovi vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.
b) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností
nižší než 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je in-
vestorovi vyplaceno 90 % investovaného kapitálu.
 

Autocall: K 9. 4. 2021 dojde k automatickému předčasnému splacení certifikátu ve výši 110 % jeho Nominální hodnoty (Autocall) v případě, že se všechny Podkladové akcie v Rozhodný den pro Autocall nachází na nebo nad 100 % své Počáteční hodnoty. V případě předčasného splacení nemá investor nárok na vyplacení případných dalších kupónů.


VÝHODY

-
Investice je navázána na akcie významných
společností z farmaceutického sektoru.
-
Unikátní konstrukce produktu, díky níž je možné získat
zhodnocení až 15 % p. a.
-
90% kapitálová garance.
-
Investice měnově zajištěná do CZK, investor tedy
nepodstupuje měnové riziko.
-
Denní obchodování a likvidita během života produktu
poskytovaná Emitentem dle emisních podmínek.
-
Krátká doba splatnosti.

15 % LADDER: Společně proti pandemii 3/2020

15 % LADDER: Společně proti pandemii 3/2020

Investiční certifikát s 90% Kapitálovou garancí a možným výnosem až 30 % za 2 roky. Společnosti AbbVie, Bayer AG, Gilead, GSK.

Leták v pdf

Máte otázky k této investiční příležitosti? Napište nám

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

FAQ

Kapitálová ochrana u tohoto certifikátu je nastavena na 90 %. To znamená, že i když v Den finálního ocenění ztratí některá z Podkladových akcií více než 10 % své počáteční hodnoty, tak investor získá zpět 90 % investovaného kapitálu.

Jak název napovídá, jedná se o „žebřík“, či lépe „výnosové úrovně“. Nejnižší úroveň, při níž je hodnota nejméně výkonné Podkladové akcie v Den finálního o více než 10 % pod její Počáteční hodnotou, je dána 90% Kapitálovou ochranou. Další úrovní je cena nejméně výkonné akcie za výše uvedených podmínek v rozmezí 90–105 % její počáteční hodnoty, v tomto případě je připsán 15% kupón za 2 roky investice. Třetím stupněm je výkonnost neméně výkonné akcie nad 105 % její Počáteční hodnoty, kdy investor získá kupónový výnos 30 % za 2 roky.

Do certifikátu lze investovat prostřednictvím služby Moje strategie bez vstupních poplatků, investor platí 3 % p. a. za správu investice.

Tato investice je měnově zajištěna v CZK. Investor tedy neparticipuje na vývoji měnového kurzu.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.