15 % LADDER CERTIFIKÁT: VODOHOSPODÁŘSTVÍ

15 % LADDER CERTIFIKÁT: VODOHOSPODÁŘSTVÍ

Certifikát je optimálním řešením pro investory vyhledávající atraktivní potenciální výnos při částečném zajištění investice proti poklesu akciového trhu. Certifikát umožňuje investorům díky své unikátní konstrukci získat výnos až 30 %, a to v podobě podmíněného kupónu, který je navázán na ceny Podkladových akcií významných společností zabývajících se rozvodem a čištěním vody, jako jsou Danaher, Geberit, United Utilities či Veolia Environment.

Kolik vyděláte?
Výnos až 30 % za 2 roky
Několik úrovní výnosu
90% Kapitálová garance
Doba splatnosti maximálně 2 roky

Kolik můžete investicí vydělat?

Tato investice nabízí velmi atraktivní výnosový profil, který nabízí 4 scénáře.

1) Všechny Podkladové akcie jsou v Den finálního ocenění o 5 a více procent nad svou počáteční hodnotou a investor obdrží kupón 30 % při dodržení splatnosti 2 roky.

2) Jestliže je finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonnosti vyšší nebo rovna než 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplacen 16% kupón.

3) Finální tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností nižší než 90 % Počáteční hodnoty dané akcie, je investorovi vyplaceno 90 % investovaného kapitálu.

Kromě těchto 3 základních scénářů může nastat ještě Autocall, neboli předčasné splacení certifikátu po prvním roce investice.

4) Pokud se všechny Podkladové akcie v Rozhodný den pro Autocall (7. 8. 2020) nachází na nebo nad 100 % své Počáteční hodnoty, pak dojde k předčasnému splacení certifikátu a výplatě.

 

 

Proč investovat do vybraných podkladových aktiv?

Podkladovými aktivy této investice jsou akcie několika společností z oblasti vodohospoddářství, které však svůj byznys dobře diverzifikují do dalších oblastí. 

Danaher

V oblasti vodohospodářství se firma zaměřuje především na pokročilé technologie čištění vody, dále se specializuje na technologie šetrné k životnímu prostředí. Ziskovost společnosti se nachází na vzestupné trajektorii. Zatímco loni vydělal Danaher v čistém 2,6 mld. USD, pro letošek se očekává zisk ve výši 3,5 mld. USD.

Geberit

Švýcarská společnost je evropským lídrem ve výrobě sanitárních produktů, s tím souvisí know-how v perspektivní oblasti odpadového hospodářství. Roční tržby dosáhly v minulém roce 3,1 mld. švýcarských franků, přičemž rostou v průměru ročním tempem 5 % již několik let v řadě.

United Utilities

Největší britská vodárenská společnost, která dodává vodu 3 miliónům domácností a 200 tisícům firem. Kromě vodohospodářství se firma věnuje také výrobě a distribuci elektrické energie. Zisk firmy dosáhl v loňském roce 423 mil. GBP, navíc společnost generuje solidní ziskovou marži přesahující 23 %.

Veolia Environment

Francouzská utilita, pro níž je vodohospodářství hlavním zdrojem příjmů (45 %). Kromě toho však firma podniká v oblastech přepravy osob, prodává klimatizační systémy a zabývá se zpracováním odpadu. Letos se očekává, že Veolia Environment vydělá v čistém 725 mil EUR.

15 % LADDER CERTIFIKÁT: VODOHOSPODÁŘSTVÍ

15 % LADDER CERTIFIKÁT: VODOHOSPODÁŘSTVÍ

Investiční certifikát s 90% Kapitálovou garancí a možným výnosem až 30 % za 2 roky. Využijte perspektivní sektor vodohospodářství k dosažení atraktivního výnosu.

Leták v pdf

Časté dotazy

Jak název napovídá, jedná se o "žebřík", či lépe "výnosové úrovně". Nejnižší úroveň, při níž je hodnota nejméně výkonné Podkladové akcie v Den finálního o více než 10 % pod její Počáteční hodnotou, je dána 90% Kapitálovou ochranou. Další úrovní je cena nejméně výkonné akcie za výše uvedených podmínek v rozmezí 90-105 % její počáteční hodnoty, v tomto případě je připsán 16% kupón za 2 roky investice. Třetím stupněm je výkonnost neméně výkonné akcie nad 105 % její Počáteční hodnoty, kdy investor získá kupónový výnos 30 % za 2 roky.

Kapitálová ochrana u tohoto certifikátu je nastavena na 90 %. To znamená, že i když v Den finálního ocenění ztratí některá z Podkladových akcií více než 10 % své počáteční hodnoty, tak investor získá zpět 90 % investovaného kapitálu, plus případný výnos z certifikátu.

Do certifikátu lze investovat prostřednictvím služby Moje strategie bez vstupních poplatků, investor platí 3 % p. a. za správu investice.

Tato investice je měnově zajištěna v českých korunách. Investor tedy nemusí sledovat vývoj měnových párů po čas investice.

Máte otázky k této investiční příležitosti? Napište nám

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.