15 % Ladder: BLACK FRIDAY 11/2019

15 % Ladder: BLACK FRIDAY 11/2019

Blížící se konec roku představuje pro řadu obchodníků nejzajímavější část z celého roku, především kvůli zvýšenému nákupnímu apetitu ze strany spotřebitelů. Vánoce a především novodobé marketingové svátky jako Black Friday nebo Cyber Monday jsou pro mnohé vrcholem prodejní sezóny. Není divu, že tržby maloobchodních řetězců, internetových obchodů a zábavního průmyslu dosahují v posledním čtvrtletí roku přibližně o 30 až 40 % vyšších čísel v porovnání s ostatními kvartály roku.

VÍCE O INVESTICI
Výnos až 30 % za dva roky
Měnové zajištění do CZK
90% kapitálová ochrana
Splatnost max. 24 měsíců

Prostřednictvím tohoto certifikátu můžete investovat do akcií předních světových společností s expozicí na vánoční nákupní sezónu. Certifikát je optimálním řešením pro investory vyhledávající atraktivní potenciální výnos při částečném zajištění investice proti poklesu akciového trhu. Certifikát umožňuje investorovi díky své unikátní konstrukci získat výnos až 30 % za dva roky, a to v podobě podmíněného kupónu, který je navázán na ceny Podkladových akcií významných společností Ahold, Alibaba, AT&T a Best Buy.

JAKÉ SCÉNÁŘE MŮŽE INVESTOR OČEKÁVAT?

Díky jedinečné funkcionalitě Ladder tohoto certifikátu máte možnost získat výnos až 30 % za 2 roky (15 % p. a.). Mohou nastat 4 scénáře, přičemž tři z nich jsou ziskové.

SCÉNÁŘ 1: MAXIMÁLNÍ VÝNOS + 100 % KAPITÁLU

Pokud je k Rozhodnému dni pro výplatu finálního kupónu tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností na nebo nad 105 % své Počáteční hodnoty, pak investor získá kupón ve výši 30 % a zároveň je vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.

SCÉNÁŘ 2: VÝNOS 15 % + 100 % KAPITÁLU

Pokud je k Rozhodnému dni pro výplatu finálního kupónu tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností na nebo nad 90 % své Počáteční hodnoty, pak investor získá kupón ve výši 15 % a zároveň je vyplaceno 100 % investovaného kapitálu. Investoři tedy mohou získat výnos i při částečném poklesu hodnoty Podkladových aktiv (pokles do 10 % Počáteční hodnoty každého Podkladového aktiva).

SCÉNÁŘ 3: VÝNOS 9 % + 100 % KAPITÁLU

K 30. 12. 2020 (rok po začátku investice) může dojít k předčasnému splacení certifikátu, a to za předpokladu, že všechny podkladové akcie se nachází v Rozhodný den pro Autocall na nebo nad 100 % své Počáteční hodnoty. Investor v tomto případě získá kupón ve výši 9 % a zároveň je vyplaceno 100 % investovaného kapitálu.

NEGATIVNÍ SCÉNÁŘ

Pokud není k Rozhodnému dni pro výplatu finálního kupónu tržní cena Podkladové akcie s nejnižší výkonností na nebo nad 90 % své Počáteční hodnoty, pak investor nezíská kupón a zároveň je vyplaceno 90 % investovaného kapitálu. Investoři tedy mohou přijít maximálně o 10 % vkladu, jelikož tato investice obsahuje 90% Kapitálovou garanci.

15 % LADDER: BLACK FRIDAY 11/2019

15 % LADDER: BLACK FRIDAY 11/2019

Investiční certifikát s 90% Kapitálovou garancí a možným výnosem až 30 % za 2 roky. Využijte vánočních nákupů ve svůj prospěch.

Leták v pdf

Máte otázky k této investiční příležitosti? Napište nám

Odesláním formuláře budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účel vyřízení Vaší žádosti. Více informací o způsobu zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 
Domluvte si schůzku

FAQ

Jak název napovídá, jedná se o "žebřík", či lépe "výnosové úrovně". Nejnižší úroveň, při níž je hodnota nejméně výkonné Podkladové akcie v Den finálního o více než 10 % pod její Počáteční hodnotou, je dána 90% Kapitálovou ochranou. Další úrovní je cena nejméně výkonné akcie za výše uvedených podmínek v rozmezí 90-105 % její počáteční hodnoty, v tomto případě je připsán 15% kupón za 2 roky investice. Třetím stupněm je výkonnost neméně výkonné akcie nad 105 % její Počáteční hodnoty, kdy investor získá kupónový výnos 30 % za 2 roky.

Kapitálová ochrana u tohoto certifikátu je nastavena na 90 %. To znamená, že i když v Den finálního ocenění ztratí některá z Podkladových akcií více než 10 % své počáteční hodnoty, tak investor získá zpět 90 % investovaného kapitálu.

Do certifikátu lze investovat prostřednictvím služby Moje strategie bez vstupních poplatků, investor platí 3 % p. a. za správu investice.

Tato investice je měnově zajištěna v CZK. Investor tedy neparticipuje na vývoji měnového kurzu.

Důležitá upozornění:

Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.