14 % Express certifikát: online technologie

14 % Express certifikát: online technologie

Americké technologické společnosti patří mezi špičku v oblasti vývoje nových technologiíoboru, bez kterých by dnešní svět vypadal velmi odlišně. Společnosti jako jsou Alphabet (známý spíše pod dřívějším názvem Google), Amazon či Facebook patří k výrazně inovativním společnostem, jenž jsou řízeny vizionáři s jasným tahem na branku. Takovéto společnosti dosahují mimořádně silného růstu tržeb i zisků, což oceňují zejména jejich akcionáři.

Více o investici

Jaký výnos můžete investicí získat?

Svou investici můžete v průběhu 2 let zhodnotit až o 28 % (14 % p. a.). Výnos získáte prostřednictvím půlročních kupónů ve výši 7 %, z nichž první je fixní a zbývající tři podmíněné. Díky měnovému zajištění do CZK je omezeno měnové riziko, tak abyste neutrpěli žádnou či minimální ztrátu při případných negativních změnách kurzu.

Více o fungování této investice zjistíte zde.

14 % express certifikát: online technologie

14 % express certifikát: online technologie

Zjistěte, jak můžete investovat s výnosem až 28 % z 2 roky (14 % p. a.).

Leták k certifikátu

Proč investovat do vybraných firem?

Firmy, jejichž akcie jsme zařadili mezi podkladová aktiva certifikátu 14 % EXPRESS CERTIFIKÁT: ONLINE TECHNOLOGIE, není nutné příliš představovat. Jedná se o obrrovské společnosti, které si i přes svou velikost zachovaly vysokou míru flexibility a inovativní i investiční potenciál pro další růst.

Alphabet

Výkonnost akcie +175,3 % za posledních 5 let

Firma vlastní společnosti: Google, Android, YouTube, Gmail, Picasa ad.

14% výnosový potenciál dle konsensu cílových cen

Vývoj akcie Alphabet
Amazon.com
Vývoj akcie Amazon

Výkonnost akcie +493,8 % za posledních 5 let

Online prodej, cloudové služby, média.

Očekávaný růst tržeb pro letošní rok je 31 %.

Facebook

Výkonnost akcie +612,3 % za posledních 5 let

Globální sociální a reklamní síť. Vlastní také Instagram a WhatsApp.

91 % analytiků doporučuje akcii k nákupu.

Vývoj akcie Facebook
Western Digital
Vývoj akcie western digital

Výkonnost akcie +30,3 % za posledních 5 let

Jeden z nejvěších výrobců pevných disků, který zajišťuje také úložiště pro cloudové systémy.

35% potenciál do roční cílové ceny.

Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.